Venäjä-tutkimusta lisättävä

Suomella on paljon laadukasta ja kansainvälisesti tunnustettua Venäjä-tutkimusta monilta sektoreilta ja lisäksi uskottava historiallinen tausta Venäjä-osaamisellemme. Käydessäni viimeksi Yhdysvalloissa kuulin, että heillä nykyisen Venäjä-tutkimuksen volyymi on vain murto-osa verrattuna siihen, kuinka paljon tutkimusta aikanaan kohdistettiin Neuvostoliittoon. Suomi voisi vahvistaa kiinnostavuuttaan kansainvälisessä yhteistyössä – sekä tutkijoiden kesken, että politiikassa – vahvistamalla Venäjän-tutkimusta ja myös tutkimusyhteistyötä Venäjän suuntaan.

Kotimaan sisäisen turvallisuuden suuren kehityskuvan piirtämiseksi toivoisin systemaattista tutkimusta sosiaalisessa mediassa tapahtuvan keskustelun seuraamiseksi. Kaupallisilla toimijoilla on kyky analysoida laajoja sosiaalisen median keskusteluja sekä siellä syntyviä verkostoja ja kontakteja trendien havaitsemiseksi. Samaa metodia olisi käytettävä systemaattisesti mm. vihapuheen kehityksen tai ylipäätään vastakkainasettelun kärjistymisen seuraamiseksi.

Kaipaan indikaattoreita, jotka perustuvat kansalaismielipiteiden kehitykseen koko ajan käynnissä olevan aidon ihmisten vuorovaikutuksen pohjalta tutuksi tulleen mielipidetiedustelun sijaan.

Kolmas painopiste saisi mielestäni liittyä valeuutisoinnin ja vaihtoehtoisten faktojen maailmaan. Sillä on suora vaikutus turvallisuuskehitykseen tähdätessään mielipiteiden ja maailmankuvan hajottamiseen. Journalistit, kuten Jessikka Aro, ovat jo pienillä journalistisen tutkimuksen voimavaroilla avanneet ikkunaa ja ymmärrystä tähän ilmiöön – mitä olisikaan saavutettavissa laajalla akateemisella tutkimuksella.

Neljänneksi toivoisin, että seurattaisiin kriittisesti mitä kaikkea valvonnan puolella tehdään turvallisuuden nimissä. Pääministeri May käytti kovaa kieltä internetistä. Vapauden ja kontrollin suhdetta säädetään ympäri maailmaa koko ajan ja olisi tärkeää seurata, onko isoveli valvoo -henki ottamassa yliotteen.