TYÖN, TUOTANNON, PÄÄOMAN JA TUOTTAVUUDEN KYSYMYKSET

Se, mikä alkavalla vaalikaudella on olennaista, on vaaliväittelyn kannalta tylsää.

Helmikuun vientitilastojen lehmänhäntä kertoo, että olemme hyvinvointiamme jäytävällä tiellä.

Kirjoitin ensimmäisen vaaliblogini (löytyy blogisarjan alimmaisena) kilpailukyvyn parantamisen välttämättömyydestä. Devalvaatiolle on löydettävä yhteisvaluutan aikaan sopiva korvike. Tuloksen saavuttaminen vie muutaman vuoden. On väärin sanoa, että hitaasti hyvä tulee, mutta yhden markkinat yllättävän yön keinoa ei ole käytettävissä. Ehkä onneksi niin. Nyt pitää lopettaa myös selittely siitä, että Nokian matkapuhelinten valmistus on loppunut Suomessa ja se selittää alamäen. Se on tapahtunut vuosia sitten – tosiasia on se, että pääosa viennistämme sakkaa liian kalliina.

Viennin kääntäminen nousuun luo edellytykset investoinneille. Ilman kysyntää niitä ei tehdä. Hitaasti kiiruhtamiseen kuuluu se, että verotuksessa tehdään lopultakin ratkaisuja, jotka edistävät oman pääoman kertymistä ja kannustavat omistajia investointeihin liittyvään riskinottoon. Kun päätökset on tehty, kuluu muutama vuosi ja tulos näkyy. Yksityiseen pääomaan – siis varallisuuteen – pitää omaksua myönteinen perusasenne. Muutoin kasvu tapahtuu maamme rajojen ulkopuolella. Kun harmitellaan sitä, että 26 suurinta vientiyritystä vie leijonanosan viennistämme, pitää ymmärtää, että niiden alapuolella olevat yritykset ovat juuri sellaisia yksityisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat kasvaakseen pitkäjänteistä ja kärsivällistä omistajuutta. Mm. sukupolvenvaihdokset on kyettävä tekemään yrityksissä siten, ettei lahjavero vie omistajalta kasvuedellytyksiä. Vasemmiston pitää tajuta, että kotimainen kasvollinen omistajuus ja pääoma ovat suomalaisen työmiehen ja -naisen parhaita liittolaisia. Tarvitaan kotimaisen työn ja kotimaisen pääoman uusi liitto – ja sen pitää näkyä myös verolinjauksissa omistajuuden puolesta.

Osa ongelmaamme on myös jatkuva kauppataseen ja vaihtotaseen alijäämä. Velkaannumme siis myös koko kansantaloutena – emme vain julkisen sektorin osalta. Vaihtotasepolitiikasta pitääkin tulla yksi eduskuntatyötä ohjaavista politiikoista. Kotimaisen energian ja tuontia korvaavan mm. ruuantuotannon rooli viennin edistämisen rinnalla on tässä pääroolissa. Myös matkailu voi olla yksi vahvoista kasvualoistamme.

Julkisen sektorin ongelmat kiteytyvät tuottavuuteen. Leikkauksia on tehtävä, mutta kestävä tapa siihen on tehtävien suorittaminen tehokkaammin ja paremmin organisoidusti. Tästä pitää olla myös sotessa kysymys. Suhteessa pienemmällä joukolla voidaan tehdä enemmän.

Vaalikampanjani alussa korostin kilpailukyvyn palauttamisen ensisijaisuutta. Sen rinnalle haluan nostaa ilmapiirin ja asenteen. Meidän on kyettävä näyttämään aktiivisille ihmisille, että Suomi tahtoo, että täällä pärjätään ja tehdään työtä, että täällä saa yrittää hullujakin ideoita ja niille annetaan tilaa, että täällä saa toteuttaa itseään ja yrittää vimmatusti. Sääntelyn purun ja verotuksen rakenteiden on oltava sellaisia, että ne antavat viestin siitä, että kahleet halutaan avata. Viestin on oltava sellainen, että aktiiviset tekijät näkevät, että valtio on lopultakin ymmärtänyt, mistä heidän viesteissään on kyse. Uskon, että meissä kaikissa on valtavan paljon halua saada kone käyntiin uudelleen. Hyödymme siitä kaikki.

Matti Vanhanen