Tukijat

Myös me tuemme Mattia presidentiksi

Minna Aaltonen, Forssa
Aimo Alho, Loppi
Sirkka-Liisa Anttila, Forssa
Veijo Elo, Janakkala
Pirjo Grönholm, Loppi
Tapio Grönholm, Loppi
Arja Heikkilä, Lammi
Eero Hirvikoski, Forssa
Johanna Häggman, Forssa
Juha Iso-Aho, Tammela
Erkki Jaalama, Hämeenlinna
Kaarina Jalli, Tuulos
Ahti Kaski, Riihimäki
Timo Kaunisto, Hämeenlinna
Mikko Kautto, Janakkala
Heikki Koskela, Hämeenlinna
Sari Kujanpää, Hattula
Seppo Kuparinen, Loppi
Marjatta Kuusivaara, Renko
Mauri Kuusivaara, Renko
Anneli Kämäri, Hauho
Heikki Kämäri, Hauho
Tauno Latvala, Hämeenlinna
Rami Lehtinen, Jokioinen
Antti Leinikka, Hämeenlinna
Pirkko Lokinperä, Hattula
Pentti Mansikkamäki, Forssa
Pauli Marttila, Jokioinen
Eeva-Kaisa Metsola, Hausjärvi
Timo Metsola, Hausjärvi
Teemu Miettinen, Forssa
Jarmo Mäkelä, Forssa
Hannu Niemelä, Forssa
Ritva Niemelä, Forssa
Asko Niemelä, Loppi
Niina Ojala, Padasjoki
Veli Peltotalo, Hattula
Juhani Pohjus, Janakkala
Simo Pärssinen, Tammela
Marjatta Rahkio, Hämeenlinna
Arja Raukola, Tuulos
Hannu Raukola, Tuulos
Sini Rautanen, Hattula
Heini Ristavaara, Hausjärvi
Satu Räsänen, Hämeenlinna
Pekka Saarenkivi, Hämeenlinna
Airi Siivonen, Loppi
Erkki Siivonen, Forssa
Timo Silvan, Hausjärvi
Timo Silván, Hausjärvi
Antero Suonpää, Jokioinen
Merja Taponen, Janakkala
Liisa Tonteri, Forssa
Marja Ukkola, Loppi
Johanna Valtanen, Humppila
Maija Veikkola, Tuulos
Kari Virtanen, Hattula
Hannu Ylitalo, Forssa
Mika Ågren, Hausjärvi
Eero Ahvenniemi, Lappajärvi
Ulla Ala-aho, Lappajärvi
Rami Ala-Nisula, Kurikka
Anne Ammesmäki, Vimpeli
Ilmo Eerola, Vaasa
Anne Haapa-aho, Kuortane
Ossi Hangasluoma, Kauhajoki
Lasse Hautala, Kauhajoki
Erkki Hautala, Seinäjoki
Annukka Hautamäki, Kauhava
Kari Homi, Seinäjoki
Ilkka Hunnakko, Kuortane
Jarmo Hänninen, Alajärvi
Toivo Ikonen, Vaasa
Asko Istolahti, Seinäjoki
Ismo Jäätteenmäki, Lapua
Anneli Jäätteenmäki, Lapua
Paula Kalevo, Teuva
Karri Kallio, Seinäjoki
Jari Kamunen, Kuortane
Kosti Keisala, Kuortane
Raimo Kinnari, Laihia
Aapo Kirsilä, Evijärvi
Juhani Kitinoja, Seinäjoki
Jorma Kivimäki, Seinäjoki
Kari Kivimäki, Kauhajoki
Taina Kivimäki, Kuortane
Jukka Kiviniemi, Kuortane
Tellervo Kivioja, Vimpeli
Antti Kohtala, Teuva
Aleksi Koivisto, Vaasa
Juka Konttas, Seinäjoki
Arto Korkeamäki, Karijoki
Vappu Kuivamäki, Ilmajoki
Sari Kujala, Lappajärvi
Antti Kurvinen, Kauhava
Eila Kuusisto, Kuortane
Marja-Liina Laakso, Vimpeli
Juhani Laasanen, Lappajärvi
Risto Lahti, Ilmajoki
Esko Lehtimäki, Teuva
Esko Lehtinen, Teuva
Anna-Liisa Leikkola, Lapua
Elina Löytömäki, Lappajärvi
Päivi Miskala, Laihia
Mervi Mäenpää Seinäjoki,
Mervi Mäki-Neste, Alavus
Jouni Mäkynen, Isokyrö
Riikka Mänty, Ilmajoki
Sofia Mänty, Ilmajoki
Aulis Nevala, Teuva
Anne Niemi, Vimpeli
Tapio Nyysti, Laihia
Niina Ojala, Vaasa
Kati Ojaniemi, Seinäjoki
Martti Pajulammi, Seinäjoki
Sari Palmu, Alajärvi
Ossi Palomäki, Ilmajoki
Pentti Paloniemi, Vaasa
Kaarina Pentinmäki, Alavus
Kosti Pentinmäki, Alavus
Marjo Penttala, Kauhava
Irma Petäjävirta, Ilmajoki
Heimo Pirttimäki, Ähtäri
Mari Pohjavaara, Kurikka
Juha Porre, Lapua
Antti Punkari, Seinäjoki
Heli Rajalahti, Alavus
Aulis Ranta-Muotio, Teuva
Jukka Saarimäki, Seinäjoki
Anu Salmela, Vaasa
Toni Salo, Lapua
Virve Salo, Lapua
Lauri Salovaara, Kurikka
Mikko Savola, Ähtäri
Paula Sihto, Seinäjoki
Kaarlo Tikkala, Kurikka
Teppo Toivola, Kuortane
Hannes Torppa, Veteli
Irene Turenius, Seinäjoki
Antti Turpeinen, Lappajärvi
Aki Utter, Seinäjoki
Asko Veikkola, Lapua
Marja Vettenranta, Laihia
Jukka Vihriälä, Seinäjoki
Hannele Viianen, Laihia
Heikki Viikuna, Vaasa
Jaana Viitala, Alavus
Markku Viitala, Alavus
Irma-Liisa Viitamäki, Alavus
Tero Vuorenmäki, Kurikka
Antti Yli-Hynnilä, Kuortane
Jorma Yli-Suomu, Ilmajoki
Suzana Bincl, Helsinki
Elina Das Bhowmik, Helsinki
Jari Haapiainen, Helsinki
Lauri Jurvanen, Helsinki
Kari Jääskeläinen, Helsinki
Hanna-Maija Kause, Helsinki
Sauli Konttajärvi, Helsinki
Sanna Lehtinen, Helsinki
Anniina Liimatainen, Helsinki
Kristiina Loikkanen, Helsinki
Valtteri Markula, Helsinki
Tuomas Meriniemi, Helsinki
Ilkka Miettinen, Helsinki
Mari Mäki, Helsinki
Iiris Määttä, Helsinki
Pirkko Määttälä, Helsinki
Niina Nurkkala, Helsinki
Matias Ollila, Helsinki
Emmi Paajanen, Helsinki
Terhi Peltokorpi, Helsinki
Timo Portaankorva, Helsinki
Pekka Puska, Helsinki
Anna Ranki, Helsinki
Ville-Veikko Rantamaula, Helsinki
Samuel Salovuori, Helsinki
Anniina Sippola, Helsinki
Kimmo Tiilikainen, Helsinki
Liina Tiusanen, Helsinki
Sakari Tuomisto, Helsinki
Hannu Väänänen, Helsinki
Helena Aaltonen, Sotkamo
Juha Ahtonen, Kuhmo
Aila Alasalmi, Kajaani
Ari Hakkarainen, Sotkamo
Pekka Heikkinen, Kuhmo
Jarmo Huttunen, Sotkamo
Marjo Jankkila, Puolanka
Marisanna Jarva, Paltamo
Alpo Jokelainen, Kajaani
Tuomo Karjalainen, Kajaani
Tuomas Kettunen, Kuhmo
Heli Kinnunen, Puolanka
Kyösti Klemetti, Kajaani
Juhani Klemetti, Sotkamo
Pekka Koistinen, Kajaani
Aimo Korhonen, Sotkamo
Marja-Leena Korhonen, Sotkamo
Timo Korhonen, Sotkamo
Juho Lukkari, Sotkamo
Erkki Moilanen, Kajaani
Tuulikki Moilanen, Kajaani
Mikko Moilanen, Puolanka
Tuulikki Moilanen, Puolanka
Paavo Mäntymäki, Kuhmo
Kaisa Oinas-Panuma, Kuhmo
Tero Paukkeri, Kajaani
Lyyli Pokela, Kajaani
Sakari Seppänen, Sotkamo
Anna-Kaarina Uusitalo, Puolanka
Timo V. Korhonen, Sotkamo
Kalevi Valtanen, Sotkamo
Heikki Väyrynen, Puolanka
Kyösti Harju, Lappeenranta
Mirja Henttonen, Ruokolahti
Leena Kaijansinkko, Lappeenranta
Jouni Kemppi, Lappeenranta
Annukka Kimmo, Lappeenranta
Mia Lehto, Lappeenranta
Pirjo Leino, Lappeenranta
Merja Mälkiä, Luumäki
Kari Pekonen, parikkala
Tuija Pitkäpaasi, Lappeenranta
Helena Roiha, Imatra
Matti Tapanainen, Lemi
Ari Torniainen, Lappeenranta
Markus Anttila, Kokkola
Reino Herlevi, Kokkola
Anne Hietaharju, Kokkola
Antti Hietaniemi, Perho
Raimo Hiltunen, Kokkola
Ville Hirvikoski, Toholampi
Veli-Matti Hotakainen, Halsua
Maarit Hotakainen, Halsua
Ritva K Hotakainen, Halsua
Jussi Humalajoki, Perho
Marja Hylkilä, Toholampi
Paavo Hylkilä, Toholampi
Minna Ingram, Luoto
Sari Innanen, Kokkola
Jaakko Innanen, Kokkola
Pasi Kanniainen, Perho
Jussi Karhulahti,
Mari Kerola, Kannus
Sanna Kiviniemi, Kokkola
Mika Kokkonen, Kannus
Heikki Kotilainen, Perho
Erja Kukkola, Halsua
Mika Lintilä, Toholampi
Silja Mikkola, Kannus
Jaakko Mäki-Petäjä, Kannus
Vesa Paavola, Kaustinen
Tapio Pajunpää, Kokkola
Johanna Paloranta, Kokkola
Anneli Palosaari, Kokkola
Helena Poranen, Perho
Tapani Poranen, Perho
Tuomo Puumala, Kokkola
Mirva Vesa, Kokkola
Asko Hänninen, Kannonkoski
Heikki Näsi, Kivijärvi
Ritva Ahtikallio, Jyväskylä
Terhi Ala-Keturi, Keuruu
Tahvo Anttila, Jyväskylä
Aimo Asikainen, Jyväskylä
Tarja Asikainen, Jyväskylä
Mikko Hentinen, Joutsa
Terttu Hentinen, Joutsa
Petri Honkonen, Saarijärvi
Sari Hovila, Joutsa
Katri Hurskainen, Kannonkoski
Hannu Iivonen, Jämsä
Anne Kalmari, Kivijärvi
Pirkko Kangasaho, Karstula
Arttu Karila, Jyväskylä
Johanna Karjula, Jyväskylä
Hannu Kivelä, Jyväskylä
Satu Koskinen, Karstula
Tuulia Kuntsi, Jyväskylä
Arja Lahti, Karstula
Eeva Lahti, Karstula
Marja-Leena Lehtonen, Karstula
Aimo Leminen, Laukaa
Auvo Leminen, Laukaa
Jenni Leppilahti, Karstula
Leila Lindell, Äänekoski
Marianne Lukkarila, Muurame
Leena Malmi, Karstula
Pentti Marttinen, Toivakka
Samuli Mattila, Uurainen
Pauliina Maukonen-Kärkkäinen, Muurame
Arja Maunula, Jämsä
Seppo Mustonen, Hankasalmi
Seppo Niittonen, Jyväskylä
Mika Nissinen, Keuruu
Lauri Oinonen, Keuruu
Aila Paloniemi, Jyväskylä
Mauri Pekkarinen, Jyväskylä
Anna-Riitta Pentinpuro, Äänekoski
Anne-Maria Perttula, Jyväskylä
Annina Pihlajamäki, Jyväskylä
Markku Poikonen, Karstula
Eemeli Rajala, Jyväskylä
Heidi Rentola, Jyväskylä
Elina Rissanen, Karstula
Susanna Sahivaara, Jyväskylä
Jouko Salonen, Konnevesi
Kimmo Sarapää, Jämsä
Matti Similä, Jämsä
Elina Suoranta, Jyväskylä
Klaara Tapper, Saarijärvi
Katriina Tikanmäki, Pyhäjärvi
Pekka Tikanmäki, Pyhäjärvi
Matti Tiusanen, Äänekoski
Jussi Torppa, Toivakka
Anteri Tuikkanen, Viitasaari
Tuija Tuikkanen, Viitasaari
Tarja Uusipaasto, Jämsä
Lauri Wilen, Äänekoski
Pertti Vilpunaho, Jyväskylä
Hannu Heikkilä
Seppo Hyökki, Kouvola
Leena Inkilä, Kouvola
Jaana Keskitalo, Kouvola
Jaakko Koskinen, Hamina
Marja Koskivirta, Kotka
Asko Laapas, Miehikkälä
Jouni Liimatainen, Kouvola
Mirja Lonka, Kouvola
Siiri Mertakorpi, Iitti
Raimo Pakkanen, Miehikkälä
Markku Pakkanen, Kouvola
Sami Porkka, Kouvola
Seija Saikkonen, Kotka
Topi Seppälä, Kouvola
Kirsi Seppälä, Kouvola
Lasse Siukkola
Kyösti Skippari, Kouvola
Heikki Suutari, Kotka
Riikka Turunen, Pyhtää
Liisa Varjola, Kouvola
Kalle Ylimäki, Kouvola
Maija-Liisa Alaruikka, Rovaniemi
Jukka Aula, Rovaniemi
Heikki Honkanen, Pelkosenniemi
Maija Honkanen, Pelkosenniemi
Veijo Illikainen, Ranua
Anja Joensuu, Rovaniemi
Laura Kantomaa, Rovaniemi
Sanna Karhu, Rovaniemi
Ari Karvo, Rovaniemi
Auli kittilä, Rovaniemi
Tellervo Koho, Rovaniemi
Matti Kortesalmi, Rovaniemi
Unto Kultima, Enontekiö
Pentti Kuukasjärvi, Rovaniemi
Pirjo Laurila, Kemijärvi
Olavi Lehtiniemi, Posio
Mikko Lindroos, Rovaniemi
Markus Lohi, Rovaniemi
Helena Lääkkö, Rovaniemi
Eeva-Maria Maijala, Savukoski
Arja Mäkitalo, Sodankylä
Kristiina Niemelä, Kemi
Reijo Palokangas, Ivalo
Reetta Paukkunen, Rovaniemi
Laura Rahko, Rovaniemi
Simo Rahtu, Rovaniemi
Pekka Rajala
Sakke Rantala, Rovaniemi
Martti Ruokamo, Rovaniemi
Veli Saarijärvi, Rovaniemi
Heikki Salmi, Rovaniemi
Petteri Salmijärvi, Salla
Esa Sassali, Sodankylä
Anni-Sofia Sihvo, Rovaniemi
Teppo Säkkinen, Rovaniemi
Pekka Tuomivaara, sodankylä
Jukka Vaara
Taisto Vikström, Rovaniemi
Jarmo Vuolli, Rovaniemi
Arto Ylitalo, Rovaniemi
Ritva Ainonen, Tornio
Tuula Eilittä, Keminmaa
Antero Harju, Pello
Leena Harju, Pello
Eila Havela, Pello
Vilho Junnola, Tornio
Jouko Juntunen, Kemi
Teija Kannala, Ylitornio
Erkki Keinänen, Tornio
Raimo Keskikallio, Kemi
Sari Keskitalo, Enontekiö
Arja Ketola, Kemi
Ismo Klemettinen, Kemi
Lasse Kontiola, Saarenkylä
Erkki Konttajärvi, Pello
Pertti Korhonen, Kemi
Katri Kulmuni, Tornio
Elina Kumpuniemi, Simo
Mikko Kärnä, Enontekiö
Miklo Lampela, Keminmaa
Sauli Martimo, Simo
Seppo Matala, Keminmaa
Ulla Miettunen, Kemi
Arto Miettunen, Kemi
Esa Mäki, Pello
Tuija Palosaari, Tornio
Pertti Palovaara, Kolari
Pekka Pelttari, Tornio
Ari Petäjäjärvi, Keminmaa
Juha Puro, Kemi
Kai Puro, Kemi
Olli Rainio, Tornio
Esa Rautio, Pello
Riitta-Liisa Rousu, Kemi
Anita Rundgren, Kolari
Mikko Rundgren, Kolari
Oiva Rundgren, Kolari
Maija-Liisa Ruonavaara, Maula
Martti Ruotsalainen, Simo
Jarmo Saariniemi, Keminmaa
Paavo Sandqvist, Ylitornio
Jaakko Sankala, Simo
Minna Säynäjäaho, Tornio
Eero Tuokila, Kemi
Mikko Vaara, Tornio
Marja-Liisa Viirret, Tornio
Mikko Alatalo, Tampere
Esko Arola, Ylöjärvi
Toivo Aura, Tampere
Esko Erkkilä, Tampere
Pauli Haapaniemi, Ikaalinen
Pertti Hakanen, Sastamala
Lauri Heikkilä, Tampere
Pekka Hakala, Hämeenkyrö
Pekka Hietaniemi, Ylöjärvi
Hanna Holma, Kangasala
Pentti Ilmari, Tampere
Tiina Jokela, Hämeenkyrö
Matti Jokinen, Nokia
Tuula Jokinen, Nokia
Hannu Karppila, Kangasala
Juha Karvonen
Anna Kiiski, Tampere
Maija Kirvesoja, Kangasala
Hannu Koivunen, Ruovesi
Riitta Koskinen, Ylöjärvi
Jorma Kuitunen, Tampere
Pilvi Kärkelä, Kihniö
Erkki Lahtinen, Ylöjärvi
Reijo Laitinen, Tampere
Tuula Laitinen, Tampere
Risto Linnainmaa, Hämeenkyrö
Tuukka Liuha, Lempäälä
Juha-Matti Markkola, Kihniö
Jouko Marttila, Vesilahti
Arja Mattila, YLöjärvi
Eero Mattila, YLöjärvi
Raija Moilanen, Tampere
Tapani Murtoo, Punkalaidun
Arttu Myllys, Tampere
Heikki Mäkelä, Kangasala
Marjo Mäkinen-Aakula, Orivesi
Markku Mäki-Ventelä, Ylöjärvi
Kristiina Mäki-Välkkilä, Tampere
Immo Nylander, Tampere
Kalevi Osara, Sastamala
Jouni Ovaska, Tampere
Timo Parkkinen, Ylöjärvi
Kaarina Peltoäki, Tampere
Klaus Pentti, Hämeenkyrö
Ulla Pentti, Hämeenkyrö
Arto Pirttilahti, Mänttä-Vilppula
Ville-Veikko Päivömaa, Tampere
Petteri Rahja, Tampere
Miia Rajala, Vesilahti
Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, Tampere
Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi
Elina Sieppi, Ylöjärvi
Paavo Tanni, Nokia
Virpi Ukonmäki, Ylöjärvi
Ari Unkuri, Ylöjärvi
Pertti Uusi-Erkkilä, Vesilahti
Leena Viilo, Sastamala
Tapio Viilo, Sastamala
Jaana Viilo, Ikaalinen
Paula Virtanen, Urjala
Pirkko Vuolle, Ylöjärvi
Markku Ylijoki, Ylöjärvi
Hannu Hoskonen, Ilomantsi
Olavi Kekkonen, Kitee
Matti Kuittinen, Tohmajärvi
Sini-Elina Kärsämä, Joensuu
Matti Nivala, Joensuu
Helena Pakarinen, Tohmajärvi
Tuula Parikka, Joensuu
Sara Peltola, Juuka
Osmo Puustinen, Heinävesi
Reeta Rönkkö, Nurmes
Raili Tanskanen, Polvijärvi
Seppo Toppi, Kontiolahti
Anu Vehviläinen, Joensuu
Pauli Ahmala, Oulu
Jorma Aho, Oulainen
Kauko Ahokas, Oulu
Pirkko Ahokas-Tuohinto, Raahe
Jarmo Ahola, Liminka
Maija Ahola, Liminka
Tuomas Ahola, Liminka
Pekka Aittakumpu, Oulu
Teemu Aitto-oja, Pyhäntä
Timo Aitto-oja, Pyhäntä
Jani Alakangas, Oulu
Eero Alaraasakka, Ii
Pekka Anttila, Kärsämäki
Tauno Anttonen, Oulu
Antero Aulakoski, Raahe
Erkki Autio, Oulu
Markku Autio, Sievi
Valto Autio, Ylivieska
Oscar Blide, Oulu
Eine Bragge, Oulu
Hanne Bräysy, Tyrnävä
Tauno Bräysy, Tyrnävä
Sirkka Dag, Ylivieska
Pertti Ervasti, Oulu
Aulis Eskola, Kempele
Virve Eskola, Oulu
Päivi Eskola, Siikajoki
Kaisa Haapakoski, Ylivieska
Paula Haapakoski, Ylivieska
Tapio Haapaniemi, Raahe
Timo Haataja, Kuusamo
Tuija Haikola, Ylivieska
Eira Halla, Oulu
Heikki Halla-aho, Haapavesi
Annikki Hallikainen, Raahe
Mikko Hallikainen, Raahe
Jyrki Halonen, Reisjärvi
Hannu Hanhisuanto, Raahe
Perttu Hanhisuvanto, Raahe
Kati Hannila, Oulu
Ahti Hannula, Sievi
Jouko Hannula, Ylivieska
Janika Harju, Oulu
Pekka Hartikka, Oulu
Pirjo Hartikka, Oulu
Matti Hartikka, Siikajoki
Antti Hatula, Haapavesi
Seija Hatula, Haapavesi
Miika Heikkilä, Kalajoki
Seppo Heikkilä, Kempele
Sirpa Heikkilä, Kempele
Matti Heikkilä, Kuusamo
Aune Heikkilä, Oulu
Timo Heikkilä, Oulu
Antti Heikkinen, Muhos
Lahja Heikkinen, Oulu
Leila Heikkinen, Oulu
Olli Heikkinen, Raahe
Pekka Heiska, Oulainen
Hemmo Heiskanen, Kuusamo
Hannes Hekkala, Ii
Arto Hekkala, Kalajoki
Urpo Hekkala, Oulu
Suvi Helanen, Oulu
Auli Hepokangas, Oulu
Edvin Hepokangas, Oulu
Ilpo Hettula, Kempele
Aimo Hietala, Ylivieska
Veli-Matti Hietikko, Tyrnävä
Kyösti Hintsala, Kempele
Pirkko Hintsala, Kempele
Kalervo Hosionaho, Oulu
Aulis Hotakainen, Kempele
Irma Hotakainen, Kempele
Tiina Hovi, Siikajoki
Pekka Huhtala, Oulu
Kalevi Huhtala, Raahe
Juha Huikari, Oulu
Antti Huttu-Hiltunen, Oulu
Sari Huuskonen, Reisjärvi
Matti Hytönen, Tyrnävä
Katri Hyvärinen, Muhos
Anja Hyvärinen, Siikalatva
Hannu Hyvärinen, Siikalatva
Taina Häkkilä, Ii
Raimo Hämeenniemi, Oulu
Henrik Hämäläinen, Oulu
Tuomo Hänninen, Kuusamo
Mikko Härkönen, Raahe
Pirjo Härkönen, Raahe
Seppo Härkönen, Raahe
Anna-Maija Ikonen, Ylivieska
Erkki Ikonen, Ylivieska
Jukka Ingerttilä, Raahe
Raija Ingerttilä, Raahe
Vesa Isoaho, Haapavesi
Ismo Iso-Heiniemi, Ylivieska
Marja Isokääntä, Alavieska
Esko Isopahkala, Kalajoki
Pauli Isopahkala, Kalajoki
Helena Isosalo, Ylivieska
Juhani Isotalo, Ylivieska
Pauli Jaakkola, Kuusamo
Pasi Jarva, Kempele
Simo Joensuu, Raahe
Sirkka Joensuu, Raahe
Mikko Jokitalo, Raahe
Hilkka Jounila, Oulu
Väinö Jounila, Oulu
Jukka Junes, Tyrnävä
Merja Junnila, Raahe
Kaisu Junttila, Kärsämäki
Tapio Junttila, Liminka
Anita Junttila, Tyrnävä
Sanna-Kaisa Jurvakainen, Oulu
Maarit Jutila, Alavieska
Mika Jutila, Ii
Kyösti Juujärvi, Utajärvi
Kaisu Juvani, Kempele
Jouni Jyrinki, Kalajoki
Mirja Kaartinen, Oulu
Milla Kaikkonen, Oulu
Hannu Kaisto, Oulu
Sauli Kallio, Siikajoki
Sisko Kallio, Siikajoki
Janne Kallunki, Kuusamo
Miika Kangaskorte, Ylivieska
Pekka Kankaala, Ylivieska
Regina Kankaala, Ylivieska
Eila Kantola, Siikajoki
Esko Kantola, Siikajoki
Asko Karhunen, Raahe
Jouko Karjalainen, Oulu
Pekka Karjula, Raahe
Aimo Karppinen, Raahe
Hannele Karppinen, Tyrnävä
Kari Karppinen, Tyrnävä
Erkki Karvonen, Kempele
Kyllikki Karvonen, Kempele
Kirsti Karvonen, Kuusamo
Kauko Kaukola, Oulu
Leena Kaukola, Oulu
Timo Kauppi, Oulu
Ari Kauppi, Tyrnävä
Lauri Kauppila, Oulu
Carita Kauppinen, Raahe
Eine Kauranan, Siikalatva
Erkki Kauranen, Siikalatva
Reijo Kehus, Ii
Matti Kemppainen, Pyhäntä
Timo Kemppainen, Reisjärvi
Niilo Keränen, Taivalkoski
Juhani Keränen, Muhos
Rauni Keränen, Muhos
Harri Keränen, Raahe
Ausku Keränen, Siikalatva
Markku Kestilä, Pyhäjoki
Sinikka Kinnunen, Raahe
Helena Kinnunen, Reisjärvi
Irma Kinnunen, Reisjärvi
Juha Kinnunen, Sievi
Mikko Kinnunen, Siikajoki
Susanna Kisner, Oulu
Jaakko Kittilä, Oulainen
Eveliina Kivimaa, Alavieska
Eero Kivioja, Pyhäntä
Jukka Kodis, Siikajoki
Tarja Koivukangas, Siikalatva
Katja Koivukoski, Oulu
Esa Kojo, Liminka
Hanna Kojo, Liminka
Helena Kokko, Pudasjärvi
Hanna Kokkonen, Oulu
Kyösti Kokkonen, Oulu
Jukka Kolmonen, Oulu
Matti Konola, Pyhäntä
Aki Kontio, Oulu
Salme Korkeakangas, Oulu
Sinikka Korkeakangas, Oulu
Jouko Korkeakoski, Oulu
Sinikka Korpela, Oulu
Terhi Korsulainen, Pyhäntä
Pekka Koskela, Ii
Tapio Koskela, Liminka
Juhani Koskelainen, Oulu
Markku Koski, Kärsämäki
Jari Koukka, Haapavesi
Nea Koukka, Haapavesi
Jorma Kouva, Pudasjärvi
Merja Krapu, Oulainen
Paavo Kukkola, Haapajärvi
Tuula Kukkura, Haapavesi
Eero Kuokkanen, Oulu
Esa Kurkela, Oulu
Satu Kvist-Kärkkäinen, Muhos
Pirkko Kylli-Honkanen, Oulu
Pauli Kyllönen, Oulu
Martti Kyllönen, Ylivieska
Esa Kälkäjä, Kempele
Mikko Kälkäjä, Oulu
Mari Kälkäjä, Pudasjärvi
Sinikka Kämäräinen, Vaala
Teuvo Kämäräinen, Vaala
Samuli Kärhinen, Ylivieska
Juhani Kärki, Oulainen
Anna-Liisa Kärkkäinen, Oulu
Mauri Kärkkäinen, Oulu
Sirpa Körkkö, Oulu
Alpo Laakko, Siikalatva
Matti Lahtinen, Oulainen
Markku Laitila, Haapavesi
Mauno Laitinen, Utajärvi
Anna-Kaija Laivamaa, Oulu
Marja Lantto, Pudasjärvi
Esko Lapinoja, Haapajärvi
Elina Lappalainen, Oulu
Hilma Lappalainen, Pyhäntä
Simo Laukkanen, Siikajoki
Esa Launonen, Oulu
Eero Laurila, Oulu
Matti Laurila, Raahe
Leena Lehto, Liminka
Kauko Lehto, Siikajoki
Jaakko Lehtola, Haapavesi
Armas Lehtola, Raahe
Maija-Liisa Lehtola, Raahe
Kalevi Lehtomäki, Pyhäjärvi
Marjut Lehtonen, Oulainen
Pentti Leinonen, Oulu
Maire Leinonen, Tyrnävä
Pekka Leinonen, Tyrnävä
Aino Leinonen, Vaala
Jari Leinonen, Vaala
Matti Leiviskä, Pyhäntä
Anna-Kaisa Lepistö, Oulu
Kaija Leppälä, Ylivieska
Lasse Leppänen, Pyhäjärvi
Veikko Lesell, Ylivieska
Jorma Leskelä, Oulu
Pirkko Lintunen, Pyhäjoki
Terho Lipsonen, Liminka
Helena Lithovius, Tyrnävä
Helena Lotvonen, Oulu
Matti Lukka, Oulu
Eino Lumiaho, Raahe
Kauko Lumiaho, Raahe
Kauko Lumiaho, Siikalatva
Miila Lumijärvi, Oulu
Heikki Lumijärvi, Raahe
Liisa Lumijärvi, Raahe
Kaisu Luokkanen, Oulu
Toni Långström, Siikalatva
Viljo Långström, Siikalatva
Aino Lähtevänoja, Oulu
Kalevi Lämsä, Oulu
Aki Manninen, Oulu
Anna Markkanen, Kempele
Hanna Markkanen, Kempele
Katri Markkanen, Kempele
Riitta Marttila, Liminka
Minna Matinlauri, Tyrnävä
Heikki Mattila, Kempele
Ulla Mattila, Kempele
Hanna-Leena Mattila, Raahe
Ari Mehtälä, Ylivieska
Alpo Merilä, Oulu
Lauri Meskus, Oulu
Veli Miettinen, Siikalatva
Ari Mikkola, Kärsämäki
Aimo Mikkola, Oulu
Mauri Moilanen, Oulu
Riikka Moilanen, Oulu
Keijo Mustonen, Siikajoki
Eero Myllykangas, Ylivieska
Raili Myllylä, Kalajoki
Toini Myllylä, Siikalatva
Hilkka Myllylä-Ristinen, Kärsämäki
Jarmo Myllymäki, Raahe
Jaakko Myllyniemi, Muhos
Kari Myllyniemi, Oulu
Timo Mäkelä, Tyrnävä
Janne Mäkinen, Haapavesi
Arvi Mäläskä, Oulu
Ritva Mäntymäki, Kalajoki
Pekka Märsylä, Kalajoki
Päivi Märsylä, Kalajoki
Pauli Määttä, Kempele
Mika Määttä, Kuusamo
Veli Määttä, Kuusamo
Matti Määttä, Oulu
Kalevi Nevala, Liminka
Eero Nevalainen, Kalajoki
Helena Niemelä, Haapavesi
Päiviö Niemelä, Kalajoki
Kyösti Niinikoski, Haapajärvi
Eija-Riitta Niinikoski, Nivala
Satu Nikola, Siikajoki
Heikki Nikula, Kalajoki
Lauri Nikula, Oulu
Juha Nivala, Kalajoki
Kaisa Nivala, Pudasjärvi
Tapio Nuorala, Tyrnävä
Eino Nurkkala, Oulainen
Teuvo Nyman, Reisjärvi
Anneli Näppä, Oulu
Kyösti Oikarinen, Oulu
Juho Oikarinen, Siikajoki
Usko Ojala, Alavieska
Vesa Ojala, Oulu
Matias Ojalehto, Oulu
Olavi Ojanperä, Liminka
Liisa Ojantakanen, Siikalatva
Jaana Ollakka, Lumijoki
Antti Ollikainen, Kempele
Päivi Ollila, Haapavesi
Paula Ollila, Ylivieska
Erkki Ottavainen, Haapavesi
Miia Paakkari, Vaala
Valtteri Paakki, Ii
Minna Paakkola, Ii
Yrjö Paakkonen, Siikajoki
Maria Paaso, Tyrnävä
Eila Paavola, Liminka
Maija Paavola, Utajärvi
Matti Pahkala, Pyhäjoki
Kai Pajala, Oulainen
Jukka Pakaslahti, Liminka
Ilkka Pakonen, Ii
Pirjo Pakonen, Tyrnävä
Seija Palola, Nivala
Vesa Palola, Nivala
Uolevi Palola, Ylivieska
Markku Paloniemi, Taivalkoski
Helena Palosaari, Kuusamo
Pasi Parkkila, Raahe
Katri Parkkila, Reisjärvi
Eeva-Maria Parkkinen, Oulu
Vuokko Partanen, Kempele
Kaisu Partanen, Tyrnävä
Marko Partanen, Tyrnävä
Ulla Parviainen, Kuusamo
Sauli Parviainen, Muhos
Heli Pasanen, Oulu
Pauli Pasanen, Oulu
Armi Paukkeri, Oulu
Sari Pekkala, Raahe
Mauno Peltoketo, Pyhäjoki
Heikki Peltoniemi, Raahe
Mikko Pengerkoski, Ylivieska
Niko Pesola, Oulu
Jarmo Pihlajaniemi, Nivala
Hannu Pihlamaa, Muhos
Jorma Piippo, Oulu
Erkki Piippo, Raahe
Teuvo Pikkuaho, Muhos
Juhani Pitkälä, Oulu
Paavo Pitkälä, Oulu
Veikko Pitkälä, Oulu
Erkki Pitkänen, Kuusamo
Liisa Pitkänen, Kuusamo
Aarre Pitkänen, Muhos
Samuli Pohjamo, Oulu
Pekka Pohjola, Oulu
Tuula Pohjola, Oulu
Raija Post, Oulu
Anna-Liisa Pottala, Lumijoki
Pekka Poukkula, Raahe
Hannu Poussu, Kuusamo
Tapio Pudas, Oulu
Nina Pulkkanen, Raahe
Reino Puoskari, Oulu
Jukka Puurunen, Pyhäntä
Juha Pylväs, Ylivieska
Marja-Liisa Pylväs, Oulu
Juuso Pyörälä, Ii
Pirjo Pyörälä, Oulu
Risto Päkkilä, Oulu
Teuvo Päkkilä, Oulu
Annu Pärkkä, Sievi
Terttu Päätalo, Kempele
Timo Pöyskö, Oulu
Jaakko Rahko, Tyrnävä
Mauno Rahkola, Kalajoki
Pauli Rahkola, Kalajoki
Sakari Rahkola, Ylivieska
Maarit Rajander-Suoniemi, Tyrnävä
Kaisa Ranta, Siikajoki
Antti Rantakangas, Haapavesi
Minna Rantakangas, Haapavesi
Eila Ranua, Haapajärvi
Paavo Ranua, Haapajärvi
Jorma Rasvala, Oulu
Aimo Raudaskoski, Nivala
Eeva-Liisa Rauhio, Muhos
Pekka Rehu, Oulu
Sanna Rehu, Oulu
Tellervo Renko, Oulu
Kullervo Riekki, Muhos
Esa Riippa, Oulu
Jenni Ristiluoma, Tyrnävä
Sami Ristiluoma, Tyrnävä
Hannu Riuttanen, Haapavesi
Aili Ronkainen, Kuusamo
Reijo Ronkainen, Kuusamo
Onerva Ronkainen, Pudasjärvi
Reino Rossi, Oulu
Anne Ruha, Kärsämäki
Tuomo Rundgren, Kempele
Erkki Runtti, Oulu
Hannu Runtti, Oulu
Kaisa Runtti, Oulu
Jaakko Ruokola, Oulu
Maisa Ruokola, Oulu
Jukka Ruopsa, Siikajoki
Liisa Ruottinen, Muhos
Olavi Ruottinen, Muhos
Tiia Rusila, Tyrnävä
Timo Rytinki, Raahe
Marja-Sisko Räisälä, Siikalatva
Seppo Räisälä, Ylivieska
Ahti Räisänen, Oulu
Sirkka Räisänen, Oulu
Jussi Rätymaa, Oulu
Aila Saarela, Ylivieska
Kaarlo Saarenpää, Muhos
Paavo Saarijärvi, Oulu
Heikki Saartoala, Reisjärvi
Salme Sahi, Kuusamo
Olli-Pekka Salonen, Kempele
Mervi Sammelvuo, Pudasjärvi
Seppo Sammelvuo, Pudasjärvi
Harry Sanaksenaho, Raahe
Leea Sangi, Liminka
Antti Sarkkinen, Siikalatva
Minna Saukonoja, Tyrnävä
Olavi Savela, Tyrnävä
Ritva Saviluoto, Nivala
Ulla Savola, Haapajärvi
Kari Savolainen, Liminka
Liisa Schroderus, Oulu
Ulla Schroderus, Oulu
Rasmus Seppo, Kalajoki
Diana Seppä, Haapavesi
Marjatta Seppä, Kärsämäki
Erkki Seppälä, Oulu
Lea Seppälä, Oulu
Liisa Siikaluoma, Kuusamo
Anni-Maija Siira, Kempele
Minna Siira, Kempele
Aila Siirilä, Kalajoki
Veikko Sikala, Nivala
Pertti Similä, Oulu
Simo Similä, Oulu
Tuomas Sinettä, Raahe
Arja Siniluoto, Raahe
Eero Siniluoto, Raahe
Juha Sipilä, Kempele
Minna-Maaria Sipilä, Kempele
Pentti Sipilä, Kempele
Pirkko Sipilä, Kempele
Alpo Sipola, Oulu
Kerttu Sipola, Raahe
Pentti Soini, Ii
Kalevi Stenberg, Ii
Matti Still, Oulu
Pyry Suonsivu, Raahe
Annukka Suotula-Ervasti, Tyrnävä
Tanja Suunto, Oulainen
Leena Suvanto, Nivala
Tuomas Suvanto, Nivala
Juha Syrjälä, Ylivieska
Jaana Säkkinen, Kuusamo
Janne Säkkinen, Kuusamo
Juha Säkkinen, Kuusamo
Kati Södö, Ii
Maija Tahkola, Kempele
Ahti Tahkola, Kempele
Arto Tahkola, Kempele
Henri Tahkola, Kempele
Matti Tahkola, Kempele
Antti Tahkola, Liminka
Mikko Tahkola, Pyhäntä
Mauri Takalo-Kippola, Ylivieska
Veikko Takkinen, Muhos
Hannu Takkula, Oulu
Anne-Maria Takkula, Oulu
Sanna-Mari Talala, Oulu
Matti Tallgren, Haapavesi
Seppo Tamminen, Raahe
Teuvo Tanhua, Lumijoki
Helka Tapio, Ii
Jere Tapio, Oulu
Johanna Teijonmaa, Oulu
Pirkko Telkki, Oulu
Olli-Pekka Telkki, Siikajoki
Sauli Tenhula, Oulainen
Seija Tenhula, Oulainen
Terttu Teppo, Oulu
Kalevi Teppola, Oulu
Ulla Tervaskanto, Oulu
Jari-Pekka Teurajärvi, Oulu
Raimo Tieva, Siikalatva
Jorma Tiiro, Ii
Rauni Tiiro, Ii
Heikki Tiirola, Oulu
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärvi
Kaija Tikanmäki, Pyhäjärvi
Sirpa Tikkala, Oulu
Jouni Tilli, Reisjärvi
Sami Tissari, Liminka
Marita Toiviainen, Oulainen
Timo Tolonen, Oulu
Ira Toppinen, Siikalatva
Kaarina Torkkola, HAAPAJÄRVI
Erkki Torkkola, Haapavesi
Esko Tuohinto, Raahe
Johannes Tuomela, Ii
Eini Tuomikoski, Raahe
Juho Tuominen, Oulu
Timo Tuorila, Kalajoki
Pentti Tuovinen, Utajärvi
Hannu Turpeinen, Oulu
Vesa Turpeinen, Taivalkoski
Eira Turula, Oulainen
Kauko Turula, Oulainen
Veikko Tyni, Kuusamo
Tapani Tölli, Tyrnävä
Kari Udd, Taivalkoski
Tauno Uitto, Tyrnävä
Johanna Vakkuri, Oulu
Sanna Valaja, Ii
Merja Valkama, Kempele
Tuija Vanttaja, Kuusamo
Keijo Wathen, Oulu
Simo Vedenoja, Raahe
Antti Vedenpää, Reisjärvi
Mirja Vehkaperä, Oulu
Kauko Vierimaa, Oulu
Juha Wilen, Oulu
Pirkko Wilen, Oulu
Mari Viljas, Liminka
Esko Vinkki, Haapavesi
Arja Virranniemi, Raahe
Pentti Virranniemi, Raahe
Kerttu Voho, Oulu
Heikki Voltti, Sievi
Mirja-Liisa Vuokila, Liminka
Kari Vuollo, Oulu
Jarmo Vuolteenaho, Nivala
Heino Vuorenmaa, Haapavesi
Pertti Vuori, Raahe
Meri Vähäkangas, Ylivieska
Arto Vähäsaari, Haapavesi
Leena Vähäsöyrinki, Nivala
Arto Vähäsöyrinki, Reisjärvi
Sanni Vänttilä, Oulu
Tuula Väyrynen, Kempele
Väinö Väänänen, Muhos
Juhani Vääräniemi, Muhos
Seppo Yli-Elsilä, Liminka
Sauli Ylikulju, Liminka
Elsi Ylikulju, Raahe
Jouko Ylimäki, Ylivieska
Heikki Yli-Olli, Ylivieska
Ilkka Ylitalo, Oulu
Timo Ylitalo, Siikajoki
Jussi Ylitalo, Tyrnävä
Kari Ylönen, Liminka
Ilkka Yrjänä, Siikajoki
Juhani Yrjänä, Siikajoki
Seppo Ängeslevä, Ylivieska
Matti Ahtonen, Rautavaara
Riitta Ahtiainen, Kuopio
Tiina Airaksinen, Suonenjoki
Erik Alopaeus, Maaninka
Ismo Apell, Kuopio
Minna Back-Hytönen, Vesanto
Aleksi Eskelinen, Kuopio
Pekka Eskelinen, Siilinjärvi
Kaija Farin, Iisalmi
Markku Forss, Vesanto
Olavi Haanketo, Iisalmi
Heikki Haatainen, Vesanto
Kari Haikarainen, Iisalmi
Riitta Haikonen, Maaninka
Heljä Halonen, Kuopio
Saara Hanhela, Kuopio
Anna Hartikainen, Kuopio
Ilmari Hartikainen, Siilinjärvi
Heikki Havukainen, Leppävirta
Irja Heikkilä, Lapinlahti
Hanna Heikkinen, Siilinjärvi
Hannakaisa Heikkinen, Kiuruvesi
Airi Heimonen, Rautalampi
Arja Heiskanen, Keitele
Hannu Hietala, Maaninka
Pirkko Hietala, Maaninka
Tanja Holopainen, Kuopio
Anu Hotti, Rautalampi
Marketta Hujanen, Siilinjärvi
Anna Huttunen, Siilinjärvi
Esko Huttunen, Vesanto
Juha Huttunen, Suonenjoki
Jorma Huuskonen, Kuopio
Hanna Hytönen, Kuopio
Emmi Hämäläinen, Iisalmi
Johannes Hämäläinen, Kuopio
Maarit Ilmola, Kuopio
Jukka Innanen, Iisalmi
Saksman Irma, Kuopio
Jonna Iskala, Siilinjärvi
Teija Itkonen-Brilli, Iisalmi
Virpi Jukarainen, Iisalmi
Kaija Julkunen, Kaavi
Katri Juntunen-Kurtelius, Vieremä
Petri Jurkka, Maaninka
Toini Juvonen-Nissinen, Varkaus
Helena Kainulainen, Sonkajärvi
Seppo Kainulainen, Sonkajärvi
Tiina Kainulainen, Kuopio
Hannu Kananen, Kuopio
Aino Kanniainen, Leppävirta
Tiina Karhu, Iisalmi
Veijo Karkkonen, Kuopio
Anne Karvonen, Siilinjärvi
Elsi Katainen, Pielavesi
Kyösti Kauppinen, Iisalmi
Halonen Keijo, Iisalmi
Iina Keinänen, Kuopio
Antti Kivelä, Kuopio
Petteri Kokkarinen, Kuopio
Mira Kokkonen, Kiuruvesi
Terttu Kolari, Tuusniemi
Timo Kolehmainen, Keitele
Osmo Komulainen, Iisalmi
Heikki Konttinen, Siilinjärvi
Paula Koponen, Kuopio
Auli Korhonen, Vesanto
Jouko Korhonen, Rautalampi
Suvi Korhonen, Kuopio
Kauko Korolainen, Iisalmi
Riitta Korpihalla, Iisalmi
Tommi Korpihalla, Iisalmi
Miika Kräkin, Pielavesi
Risto Kröger, Siilinjärvi
Eero Kukkonen, Rautavaara
Leena Kukkonen, Kuopio
Matti Kukkonen, Kuopio
Minna Kukkonen, Maaninka
Tiina Kukkonen, Kuopio
Eero Kurtelius, Sonkajärvi
Kari Kärkkäinen, Iisalmi
Matti Kärkkäinen, Rautalampi
Osmo Kääriäinen, Suonenjoki
Seppo Kääriäinen, Iisalmi
Kari Laitinen, Rautalampi
Uolevi Laitinen, Vesanto
Päivi Lassila, Kuopio
Anja Lehtonen, Suonenjoki
Jaakko Leskinen, Kuopio
Vesa Linnanmäki, Kuopio
Kari Loponen, Maaninka
Helka Luttinen, Vieremä
Jouko Lösönen, Kuopio
Pentti Mali, Tervo
Sallamaarit Markkanen, Siilinjärvi
Tapio Markkanen, Siilinjärvi
Veijo Martikainen, Kuopio
Heikki Mensonen, Maaninka
Pauli Mertanen, Kuopio
Kati Miettinen, Kuopio
Markku Miettinen, Kuopio
Ritva Mikkola, Kuopio
Sami Mäkeläinen, Kuopio
Satu Mäkeläinen, Kuopio
Matti Notko, Iisalmi
Maija Nousiainen, Pielavesi
Risto Nousiainen, Iisalmi
Tiina Nousiainen, Leppävirta
Kirsi Nuutinen, Suonenjoki
Erkko Nykänen, Siilinjärvi
Jarmo Nykänen, Kuopio
Juho Pahajoki, Rautalampi
Heikki Partanen, Iisalmi
Ismo Partanen, Iisalmi
Jarkko Partanen, Iisalmi
Marjatta Parviainen, Kuopio
Marjatta Parviainen, Maaninka
Viljo Paukkonen, Kuopio
Erkki Paukkunen, Suonenjoki
Antero Peiponen, Kuopio
Auli Piiparinen, Leppävirta
Anu Piippo, Iisalmi
Pekka Pirhonen, Iisalmi
Riikka Pirkkalainen, Iisalmi
Juho Pulkka, Iisalmi
Tiina Puranen, Rautalampi
Ritva Puustinen, Siilinjärvi
Tarja Pylkkönen, Kuopio
Erkki Pääkkönen, Tervo
Tarja Pöyhönen, Suonenjoki
Kaisa Raatikainen, Keitele
Merja Rautiainen, Siilinjärvi
Kari Repo, Siilinjärvi
Lauri Roponen, Leppävirta
Markku Rossi, Kuopio
Juha-Pekka Rusanen, Lapinlahti
Tapani Ruuskanen, Siilinjärvi
Esko Ryhänen, Iisalmi
Marjatta Ryhänen, Iisalmi
Aapeli Rytkönen, Siilinjärvi
Hetti Rytsy, Kuopio
Erkki Ryynänen, Maaninka
Mirja Ryynänen, Maaninka
Jorma Räsänen, Kaavi
Maija Räsänen, Kaavi
Jani Rönkkö, Iisalmi
Kullervo Rönkkö, Iisalmi
Matti Rönkkö, Pielavesi
Seppo Saksman, Kuopio
Aleksi Salo, Siilinjärvi
Leila Savolainen, Kuopio
Tuula Savolainen, Kuopio
Juhani Sepponen, Kuopio
Elina Siirola, Iisalmi
Hannu Smolander, Tuusniemi
Leila Strömberg, Siilinjärvi
Mikko Suihkonen, Suonenjoki
Liisa Tanskanen, Siilinjärvi
Pekka Tarvainen, Kuopio
Heikki Tenhunen, Kuopio
Vilho Tiikkainen, Vieremä
Eevaliisa Tikkanen, Maaninka
Sari Tikkanen, Kiuruvesi
Sisko Toivanen, Kiuruvesi
Tapio Tolppanen, Kuopio
Marja-Leena Torppavirta, Siilinjärvi
Osa Torppavirta, Siilinjärvi
Anna-Liisa Tuhkanen, Keitele
Laura Tuononen, Kuopio
Seija Waclin-Keinänen, Iisalmi
Antti Valta, Lapinlahti
Kimmo Valta, Maaninka
Vesa Vesterinen, Suonenjoki
Toni Viljamaa, Kuopio
Juhani Väänänen, Maaninka
Kaija Väänänen, Siilinjärvi
Martti Väänänen, Siilinjärvi
Raili Väänänen, Maaninka
Liisa Väätäinen, Siilinjärvi
Pirjo Ala-Hämmilä, Asikkala
Tarja Anttonen, Heinola
Merja Heikkilä, Orimattila
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, Sysmä
Tapio Malmiharju, Orimattila
Ari Mustamäki, Asikkala
Jukka Mölsä, Orimattila
Jaana Niemi, Heinola
Joel Ollikainen, Lahti
Tytti Pakarinen, Padasjoki
Lasse Pakkanen, Lahti
Juha Rehula, Hollola
Kaarina Suhonen, Lahti
Joni Takku, Kärkölä
Martti Talja, Lahti
Hannu Haapasalo, Huittinen
Raija Hamina, Eura
Kirsi Hassinen, Eurajoki
Matti Hatanpää, Pori
Riikka Huhtanen, Kokemäki
Tapio Huhtanen, Pori
Jari Huhtanen, Kokemäki
Lassi Jaakkola, Eurajoki
Vesa Jalonen, Eurajoki
Kauko Juhantalo, Kankaanpää
Timo Kalli, Eura
Juha Kallio, Eura
Oiva Kaltiokumpu, Pori
Ritva Kaltiokumpu, Pori
Kaija Kangas, Karvia
Juha Kantola, Pori
Kati Kiljunen, Pori
Eino Koivusaari, Pori
Terttu Koivusaari, Pori
Marja Kortell, Pori
Eveliina Korteniemi, Rauma
Jukka Koskinen, Siikainen
Sami Laitila, Karvia
Teppo Mannila, Rauma
Arto Mäkitalo, Eurajoki
Esa Mäkitalo, Eura
Heimo Nikula, Eurajoki
Eeva Nuurma, Eurajoki
Hannu Ollila, Rauma
Helena Ollila, Rauma
Timo Oravainen, Pori
Juho Paavola, Kokemäki
Hilkka Pere, Kokemäki
Marjaana Perttula, Pori
Satu Pietilä, Rauma
Liisa Rampa, Pori
Jari Rampa, Pori / Lavia
Petri Ranne, Pori
Tuija Ranta, Jämijärvi
Matti Rehula, Pori
Juhani Seppälä, Kokemäki
Marja-Leena Siiri, Eurajoki
Anniina Sookari, Luvia
Aleksi Talvitie, Pori
Ilpo Tarkki, Eurajoki
Teppo Uusi-Uola, Eurajoki
Marja Vaitomaa, Eurajoki
Anita Virtanen, Pori
Sari Vuorela, Siikainen
Juhani Vähä-Ruka, Kokemäki
Miika Yli-Karro, Rauma
Pauli Aholainen, Joroinen
Pekka Ahonen, Mikkeli
Eero Aarnio, Mikkeli
Hannu Auvinen, Sulkava
Timo Gunther, Hirvensalmi
Anne Herttuiainen, Savonlinna
Päivi Hokkanen, Kangasniemi
Hannu Hulkkonen, Mikkeli
Tuomo Hytönen, Joroinen
Ari Hämäläinen,
Laura Hämäläinen, Mikkeli
Reima Härkönen, Savonlinna
Kimmo Ihalainen, Joroinen
Mäntyharju
Mikko Jantunen, Savonlinna
Pekka Kakriainen, Mikkeli
Hannu Karvinen, Savonlinna
Timo Kaukonen, Joroinen
Outi Kauria, Mikkeli
Esko Kekkonen, Hirvensalmi
Esko Kilpinen, Pertunmaa
Armas Komi, Joroinen
Hanna Kosonen, Savonlinna
Anne Kupiainen, Savonlinna
Arvo Kupiainen, Savonlinna
Jari Laamanen, Savonlinna
Kirsti Laamanen, Savonlinna
Elina Lappalainen, Mikkeli
Hannu Lappalainen, Mikkeli
Jari Leppä, Pertunmaa
Virva Leväinen, Joroinen
Heikki Liukkonen, Hirvensalmi
Markku Luostarinen, Savonlinna
Juha-Pekka Luukkainen, Savonlinna
Risto Luukkonen, Mikkeli
Ari Lybeck, Savonlinna
Osmo Makkonen, Savonlinna
Helvi Marttinen, Kangasniemi
Ilpo Marttinen, Mikkeli
Unto Marttinen, Mikkeli
Pekka Moilanen, Mikkeli
Maritta Mynttinen, Hirvensalmi
Kari Nousiainen, Savonlinna
Marja Nousiainen, Savonlinna
Tapani Nykänen, Kangasniemi
Kirsi Olkkonen, Mikkeli
Tuula Paavilainen, Kangasniemi
Matti-Pekka Parkkinen, Mikkeli
Pekka Parkkinen, Mikkeli
Keijo Partio, Mikkeli
Tarja Pirkkalainen, Sonkajärvi
Kirsi Pokkinen, Mikkeli
Vesa Pöntinen, Mikkeli
Pekka Pöyry, Mikkeli
Jari Rautiainen, Rantasalmi
Risto Rouhiainen, Mikkeli
Seppo Ruhanen, Hirvensalmi
Noora Ruuth, Mikkeli
Arto Sepponen, Pieksämäki
Pirjo Siiskonen, Mikkeli
Päivi Siiskonen, Mikkeli
Sampo Siiskonen, Mikkeli
Simo Siiskonen, Mikkeli
Vesa Sorasahi, Mikkeli
Heikki Sorjonen, Savonlinna
Janne Strengell, Mikkeli
Tuukka Suomalainen, Savonlinna
Janne Tarima, Puumala
Matti Tarvainen, Juva
Aino Tiainen, Savonlinna
Sauli Tiainen, Savonlinna
Hannu Tiihonen, Kangasniemi
Hannu Tiusanen, Kangasniemi
Kirsi Torikka, Savonlinna
Pekka Turtiainen, Savonlinna
Anne Tuukkanen, Ristiina
Jonne Tynkkynen, Savonlinna
Marjatta Valkonen, Kangasniemi
Tommi Vehmala, Kangasniemi
Seija Väisänen, Hirvensalmi
Jaakko Väänänen, Mikkeli
Matti Ahonen, Mäntsälä
Asko Autelo, Vihti
Anne Berner, Espoo
Tarja Edry, Järvenpää
Sinikka Ekonen, Mäntsälä
Kirsi Ferin, Lohja
Leena Finer, Lohja
Mervi Granqvist, Järvenpää
Kari Haapanen, Järvenpää
Tapio Havula, Mäntsälä
Juha Heino, Mäntsälä
Juha Hirvonen, Vantaa
Paula Huhtala, Nurmijärvi
Sonja Huttunen, Järvenpää
Katri Hyväkkä, Vihti
Arto Hämäläinen, Pornainen
Mirja Hämäläinen, Mäntsälä
Ossi Hämäläinen, Mäntsälä
Maria Junes, Espoo
Sinikka Jäätteenmäki-Laari, Järvenpää
Antti Kaikkonen, Tuusula
Jukka Kaikkonen, Tuusula
Inna Kallioinen, Kerava
Raija Kallioinen, Kerava
Petri Kalmi, Nurmijärvi
Tuomas Kanervala, Porvoo
Eeva Karvinen, Kerava
Kaisa Kauppinen, Vantaa
Tiina Kontio, Vihti
Niina Koskihaara, Porvoo
Jasi Kuokkanen, Vantaa
Jari Kupsu, Porvoo
Sanna Kurki, Askola
Pentti Kurunmäki, Vihti
Päivi Kytö, Espoo
Mauri Laari, Järvenpää
Outi Lankia, Porvoo
Mikko Lasanen, Vihti
Kirsti Lindfors, Vihti
Anja Luoma, Porvoo
Jaakko Luukkonen, Vihti
Varpu-Leena Malmgren, Vihti
Sylvi Merta-Junkkari, Vantaa
Sari Metsäkivi, Vihti
Ray Metsälä, Vantaa
Marja-Leena Mäkipää, Mäntsälä
Salme Nepponen, Tuusula
Jorma Niinikoski, Espoo
Tuomas Nordman, Vihti
Heidi Norman, Vihti
Tauno Oja, Raasepori
Aili Oja, Tammisaari
Misin Opoja, Porvoo
Jyrki Pairikka, Lohja
Hannu Palmi, Vantaa
Anne Penninkangas, Lapinjärvi
Merja Perälä, Espoo
Aili Pesonen, Espoo
Teemu Purojärvi, Vantaa
Maisa Pyykkönen, Järvenpää
Sirpa Rantala, Nurmijärvi
Simo Repo, Espoo
Pekka Reponen, Järvenpää
Päivi Ruotonen, Vantaa
Tapani Salmi, Vantaa
Anu-Maria Sandelin, Lohja
Sara Saramäki, Espoo
Eija Savela, Vantaa
Mariitta Savolainen, Vantaa
Silja Silvasti, Vihti
Kari Sivula, Lohja
Mia Sundström, Karkkila
Helena Taavitsainen, Vantaa
Johanna Tikanmäki, Espoo
Terhi Tikkala, Pukkila
Sirpa Toivanen, Porvoo
Asko Tuominen, Espoo
Pirjo Tuominen, Espoo
Tarja Tupala, Vihti
Seija Turtiainen, Espoo
Terttu Vakkuri, Espoo
Eerikki Viljanen, Vihti
Marita Viljanen, Vihti
Pekka Viljanen, Vihti
Oskari Willman, Espoo
Martti Väyrynen, Tuusula
Helinä Aaltonen, Raisio
Matti Aaltonen, Rusko
Rauno Aaltonen, Lokalahti
Matti Agge, Paarainen
Marja Agge, Paralnen
Pekka Ahokas, Loimaa
Olavi Ala-Nissilä, Loimaa
Anneli Alho, Kyrö
Armas Ali, Turku
Olli-Pekka Aalto, Marttila
Helka Huttela, Pyhäranta
Mari Jaranti, Taivassalo
Eija Järvelä, Salo
Minna Kajander, Pöytyä
Olavi Koivukangas, Turku
Tuomas Lankinen, Mellilä
Ismo Litva, Aura
Annika Urpolahti, Rymättylä
Pasi Vehmanen, Naantali
Ilkka Ali-Rontti, Kyrö
Matti Anttila, Nousiainen
Auvo Aro, Turku
Juho Aula, Laitila
Markku Autio, Yläne
Anna Ekström, Vehmaa
Raimo Erkkilä, Kaarina
Risto Ervelä, Sauvo
Reijo Hallisto, Paimio
Antti Haltia, Loimaa
Tuulikki Haltia, Loimaa
Leo Haltsonen, Turku
Reijo Hartikka, Kyrö
Ulla Huittinen, Salo
Oscar Hätinen, Turku
Maija Jaakkola-Angervuori, Vehmaa
Pekka Jokila, Lieto
Lea Jokinen, Loimaa
Timo Jytilä, Pöytyä
Ari Järvinen, Salo
Harri Kaitala
Rauno Kajander, Pöytyä
Kalevi Kallonen, Kemiönsaari
Mirjam Karila, Raisio
Riitta Karjalainen, Turku
Pia Kauhanen, Turku
Jyrki Kauppi, Turku
Tarja Kiviniemi, Loimaa
Esko Kiviranta, Sauvo
Into Koivisto, Lieto
Kyllikki Koivisto, Lieto
Ilona Koivunalho, Turku
Mirja Koivunalho, Turku
Mauri Kontu, Kalanti
Aappo Kontu, Mynämäki
Eero Kuisma, Laitila
Anja Kurvinen, Somero
Jani Kurvinen, Somero
Pekka Kuusisto, Laitila
Tapio Kylä-Heiko, Laitila
Helvi Kähköä, Laitila
Santeri Laaksonen, Laitila
Tuomas Lahtinen, Turku
Olli Laivo, Kalanti
Jarmo Laivoranta, Turku
Juha Laurila, Laitila
Arja Lavila, Raisio
Merja Lehti, Parainen
Sari Lehtinen, Pöytyä
Teija Lehtonen, Pöytyä
Laura Lehtoruusu, Uusikaupunki
Matti Leppäkoski, Aura
Mikko Lindberg, Paimio
Reino Lindqvist, Marttila
Eero Lonkila, Turku
Minna Luotonen, Mynämäki
Teija Marjamäki-Ek, Loimaa
Martti Markula
Ari Merinen, Taivassalo
Mika Munkki, Vehmaa
Kalle Myllymäki, Raisio
Pekka Myllymäki, Mynämäki
Ossi Mäkelä, Loimaa
Jarmo Mäki-Arvela, Laitila
Jarmo Mäntynen, Kustavi
Asko Määttänen, Salo
Juha Nevavuori, Kalanti
Merja Niemi, Raisio
Tuija Nummela, Raisio
Aivi Ojala, Turku
Lauri Palmunen, Turku
Mika Paukkeri, Halikko
Aino Piippo, Turku
Jouko Pistemaa, Laitila
Pia Puhakka, Naantali
Sirpa Raiko, Paattinen
Tanja Raisto-Elo, Laitila
Hannu Rantala, Loimaa
Jukka Rantala, Raisio
Johanna Riski, Salo
Matias Roto, Somero
Tapio Ruohola, Pöytyä
Annina Ruottu, Lieto
Riitta Ryhtä, Somero
Riikka Saarela, Laitila
Ismo Saari, Salo
Annika Saarikko, Turku
Heikki Saarinen, Naantali
Maarit Salminen, Taivassalo
Kaija Saloniemi, Laitila
Raimo Saloniemi, Laitila
Kristiina Santahuhta, Loimaa
Päivi Savolainen, Salo
Satu Simelius, Sauvo
Anna Sirkiä, Turku
Saara Sirkiä, Turku
Alpo Skyttä, Lieto
Inkeri Sundberg, Salo
Kenneth Sundberg, Salo
Kalle Suomela, Turku
Henna Takatalo, Lieto
Ann-Mari Tammenlaakso,
Olavi Tuomi, Raisio
Matti Tuominen, Kaarina
Leena Tuominen, Kaarina
Aija Tuuna, Laitila
Ilkka Uusitalo, Loimaa
Anneli Vainio, Raisio
Eero Vainio, Raisio
Heikki Vainio, Loimaa
Matti Valkeinen, Uusikaupunki
Päivi Vanha-Perttu, Loimaa
Juhani Vanha-Rauvola, Laitila
Katalin Varga, Lieto
Sample Warren, Lieto
Aarto Venno, Laitila
Mari Venno, Turku
Touko Verho, Kyro
Matti Viljanen, Laitila
Leena Vilonen, Loimaa
Väinö Vilonen, Loimaa
Leena Virtanen, Loimaa
Hanna Vuola, Laitila
Mikko Vuolle, Loimaa
Sanna Vuolle, Loimaa
Tarja Vuontela, Paimio
Vilho Vuorinen, Taivassalo
Aila Välimäki, Loimaa
Veikko Välimäki, Loimaa
Ulla-Riitta Ylenius, Laitila
Hanna Yli-Liipola, Salo
Tapani Yli-Liipola, Salo
Elisa Hänninen, Juva
Jouni Paunonen, Juva
Timo Pasonen, Juva
Kalevi Myyryläinen, Juva
Jaakko Hänninen, Juva
Raimo Vilenius, Juva
Pekka Auvinen, Juva
Tapio Paunonen, Juva
Markku Pesonen, Juva
Aira Kietäväinen, Juva
Ritva Hänninen, Juva
Henn Tanttu, Mikkeli
Suvi Mäkeläinen, Tampere
Lotta Luukkonen, Mikkeli
Anna-Leena Veteläinen, Suomussalmi
Marika Koskimäki, Evijärvi
Maria Pulkka, Lappeenranta
Juho Kekäläinen, Lappeenranta
Väinö Haapamäki, Liperi
Jarkko Karjalainen, Puumala
Jussi Nivala
Suvi-Tuuli Korhonen, Rautavaara
Valtteri Paaki, Ii
Heli Hänninen, Mikkeli
Teemu Ikonen, Kajaani
Oliver Pietilä, Kokkola
Taru Jokinen, Keuruu
Olli-Pekka Aalto, Marttila
Helka Huttela, Pyhäranta
Mari Jaranti, Taivassalo
Eija Järvelä, Salo
Minna Kajander, Pöytyä
Olavi Koivukangas, Turku
Tuomas Lankinen, Mellilä
Ismo Litva, Aura
Annika Urpolahti, Rymättylä
Pasi Vehmanen, Naantali
Mari Tuuna, Turku
Unto Koukila, Luumäki
Eeva Koukila, Luumäki
Päivi Kosunen, Ruokolahti
Jouko Siitonen, Ruokolahti
Anni Lifländer, Ruokolahti
Mirja Henttonen, Ruokolahti
Lassi Valkeapää, Parikkala
Juho Anttonen, Parikkala
Hannu Turkki, Ylämaa
Paula Laari, Luumäki
Pentti Laari, Luumäki
Aki Heikkilä, Luumäki
Matti Kuitto, Taipalsaari
Kyösti Väisänen, Lemi
Seppo Lötjönen, Parikkala
Tuula Hietala, Lappeenranta
Jukka Hietala, Lappeenranta
Jouni Punkka, Lemi
Kristiina Helminen, Ruokolahti
Irja Liimatainen, Ruokolahti
Joel Sikiö, Ruokolahti
Antti Paajanen, Parikkala
Juha Anttonen, Parikkala
Sami Sinkkonen, Parikkala
Ari Berg, Parikkala
Matti Kähkönen, Parikkala
Pekka Pesonen, Parikkala
Eino Paajanen, Parikkala
Olavi Laukkanen, Parikkala
Merja Kosonen, Parikkala
Juhani Heikkinen, Oulu
Anni-Inkeri Törmänen, Pudasjärvi
Anja Impola, Pyhäjoki
Hilkka Keskitalo, Pyhäjoki
Irja Kestilä, Pyhäjoki
Saara Kestilä, Pyhäjoki
Kauko Kittilä, Pyhäjoki
Risto Kittilä, Pyhäjoki
Auli Pirkola, Pyhäjoki
Ari Pirkola, Pyhäjoki
Aini Pyhäluoto, Pyhäjoki
Niko Rantanen, Pyhäjoki
Matti Soronen, Pyhäjoki
Anna-Liisa Tuuttila, Pyhäjoki
Olavi Vetoniemi, Pyhäjoki
Mauri Virkkunen, Pyhäjoki
Iivari Jurmu, Pudasjärvi
Taina Niemelä, Pudasjärvi
Antti Holmström, Pudasjärvi
Raimo Tervonen, Pudasjärvi
Eeva-Leena Ainasoja, Nivala
Timo Alatalo, Nivala
Irja Erkkilä, Nivala
Taimo Honkala, Nivala
Heikki Häyrynen, Nivala
Isoniemi Markku, Nivala
Heikki Junttila, Nivala
Sirkka Junttila, Nivala
Esko Kangas, Nivala
Erkki Kautto, Nivala
Jarmo Kivioja, Nivala
Urpo Korkiakoski, Nivala
Veikko Kullas, Nivala
Maarit Leppimaa, Nivala
Timo Leppälä, Nivala
Seppo Löytynoja, Nivala
Juha Maijala, Nivala
Päivi Mustajärvi, Nivala
Matti Nuorala, Nivala
Juho Ohtamaa, Nivala
Sinikka Ohtamaa, Nivala
Heli Ojalehto, Nivala
Jussi Palola, Nivala
Kaisa Pihlajaniemi, Nivala
Mikko Päivärinta, Nivala
Jarmo Raudaskoski, Nivala
Kaisa Tölli, Nivala
Teuvo Tölli, Nivala
Rauno Vihtari, Nivala
Pekka Vilkuna, Nivala
Riitta Vilkuna, Nivala
Mika Visuri, Nivala
Jarmo Vuolteenaho, Nivala
Ville Vähäsöyrinki, Nivala
Tarja Vähätiitto, Nivala
Merja Rintamäki, Vähäkyrö
Arttu Laaksonen, Salo
Anita Mäki-Arvela, Laitila
Juha Nevavuori, Kalanti
Leena Oksanen, Salo
Pekka Pihlava, Vahto
Ismo Saari, Salo

——–

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

12.1.2018

1. Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Suomen Keskusta r.p.,
Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki, p. 010 289 7000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Koko rekisterin vastuuhenkilö on Suomen Keskusta r.p.:n hallintopäällikkö,
Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki, p. 010 289 7000

3. Rekisterin nimi

Matti Vanhasen kannattajalista presidentinvaalissa 2018.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään tukiryhmän tietojen ylläpitoon ja julkaisuun verkkosivuilla.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön tiedot:

Sukunimi, etunimet, paikkakunta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteet:
1. Kannattajalistaan liittyneiden tiedot sähköpostitse
2. Kannattajalistaan liittyneiden tiedot lomakkeella

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Ennen käyttöoikeuksien myöntämistä käyttäjä allekirjoittaa vaitiolo- ja käyttäjäsitoumuksen.