TOIMITTAJAT VASTAAMAAN VAALIKONEKYSYMYKSIIN

Vastasin ensimmäiseen saamaani vaalikoneeseen. Tuli mieleen Matti Apusen ehdotus siitä, että toimittajat kertoisivat puoluekantansa. Näistä kannoista lehti julkaisisi toimituksen sisäisen puoluejaon. Se olisi tärkeää taustainformaatiota lukijoille, kun nämä lukevat juttuja. Näin ymmärsin Apusen idean.

Toimittajat eivät ole Apusen ehdotuksesta pitäneet. Voisiko ehdotusta kehittää siten, että toimituksen jäsenet vastaisivat julkisesti oman mediansa vaalikonekysymyksiin? Jättäisivät puoluekannan siitä pois, mutta asiakannat näkyisivät. Toimittajat tekevät vaalijuttuja kyselyjensä pohjalta ja ihmisten medialukutaidon kannalta olisi edistysaskel, kun samalla nähtäisiin mikä on toimittajan henkilökohtainen asennoituminen kyseiseen aiheeseen.

Minusta tämä ei heikentäisi toimittajan objektiivisuutta – päinvastoin jopa korostaisi sitä. Hänellä olisi ehkä tarve näyttää, että hän tarkastelee aihetta avoimin silmin riippumatta omasta henkilökohtaisesta mielipiteestään.

Samalla toimittajat havaitsisivat, että kysymyksiin ei ole aina yksiselitteistä vastausta. Todellisuus on usein pelkistävää kärjistämistä moninaisempaa.

Matti Vanhanen