Tarvitsemme kärsivällistä työpaikkoihin sitoutuvaa omistajuutta

Yhä useammin kuuluu sanottavan, että Suomessa yrittäjyys ja yrittäminen saavat kansalaisten laajan myönteisen hyväksynnän, mutta yrittäjyyteen ja riskinottoon kuuluvaa omistamista saati vaurastumista ei siedetä. Myös työpaikkojen perustamiseen suhtaudutaan taputtaen, mutta kasvuun liittyvään riskinottoon kuuluvaa onnistumisen tuomaa palkintoa katsotaan nenänvartta pitkin.

Globaalissa taloudessa meidän pitää myönteisellä tavalla kiinnittää huomiota pitkäjänteiseen ja kotimaahan kiinnittyneeseen omistajuuteen. Usein kasvollinen omistajuus pitää sisällään samaan aikaan sitoutuneisuuden omaan paikkakuntaan, pitkäjänteisyyden ja halun rakentaa tulevaisuudelle – seuraavalle polvelle.

Maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena yritysten lainarahoitusta kiristettiin Basel-säännöillä. Sääntelyn seurauksena investointien rahoituksessa on oltava selvästi enemmän omaa pääomaa – siis omistajan rahaa – verrattuna kymmenen vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Jos haluamme yritysten ja investointien kasvavan, pitää myös sallia se, että omistajalle kertyy pääomaa. Pääoman varassa riskin voi rahoittaa ja käyttää sitä lainarahan vivuttamiseen.

Omistamisessa ja yrittäjyyden edistämisessä on kyse kansallisen tason kysymyksestä, jonka pitää yltää yli puoluerajojen. Mielestäni teema sopii hyvin myös aiheisiin, joista tasavallan presidentin kannattaa kantaa huolta ja osoittaa sille positiivista huomiota. Ollessani poissa politiikasta vajaa viisi vuotta itselläni oli mahdollisuus kiertää sadoissa perheyrityksissä. Tavata ja keskustella ihmisten kanssa, jotka tekevät omistajapäätöksiä työpaikoista, riskinotosta ja tulevaisuuden tavoitteista. Tapasin ihmisiä, joille seuraava sukupolvi merkitsi todella paljon. Heistä monet olivat jatkaneet vanhempiensa yritystä ja kokivat tehtäväkseen kehittää sitä ja siirtää vastuun aikanaan seuraavalle polvelle. Koko työyhteisö ja paikkakunta ihmisineen merkitsi heille aivan eri tavalla kuin pelkkiä lukuja seuraavalle merien takana toimivalle pääomasijoittajalle, jonka tehtävä on realisoida sijoitukset aina viiden vuoden välein.

Kasvollinen, kärsivällinen, vastuullinen ja pitkäjänteinen omistajuus on saatava kunnia-asiaksi, jonka puolesta yhteiskunta toimii. Uskon, että myös maan tasapainoisen aluekehityksen kannalta tämä on toimivin tie, sillä rakkaus kotiseutuun on vahva voima silloin kun mietitään, mihin investointeja suunnataan.

 

Matti Vanhanen