TARVITAAN VÄLITÖNTÄ SOPEUTUSTA

Vaalikeskustelussa käydään väittelyä, voidaanko leikata heti vai pitääkö elvyttää. Olemme arvioni mukaan menettäneet jo tuon harkintamahdollisuuden. Vuoden 2011 hallitusohjelman leikkaukset lykättiin pääosin juuri suhdanneodotusten vuoksi tähän kuluvaan vuoteen eikä meillä ole mitään perusteita odottaa, että lähivuosina olisi jotenkin parempi suhdannetilanne jatkaa sopeutustoimia kuin nyt heti. Jälkeenpäin voidaan kysyä, että kyettiinkö vuonna 2011 arvioimaan oikein. Vastaus on, että ei kyetty. Ei siihen nytkään kyetä.

Se mikä tiedetään varmasti, on, että meidän on jatkettava sopeutustoimia. Alijäämä ei katoa odottamalla eikä toivomalla. Parasta mitä voimme tehdä, on toteuttaa hallitusti sellaisia leikkaustoimia, jotka pienentävät alimmalla rivillä olevan alijäämän määrää heti. Olen samaa mieltä Etlan Vesa Vihriälän kanssa, että pahemman riskin ottaisimme odottamalla.

Valtiovarainministeri Rinne esitti, että tuloverotusta on kiristettävä yli 70 000 euroa ansaitsevilta. Minusta tuloverotuksessa ei ole kiristämisen varaa. Akava on tehnyt taulukon, joka havainnollistaa sen, ketkä maksavat valtion tuloveron. Sen mukaan yli 55 000 euroa vuodessa ansaitseva noin 8 prosentin väestönosa maksaa 68 prosenttia valtion tuloverosta. Rinteen esittämä ryhmä edustaa noin kolmea-neljää prosenttia veronmaksajista ja he maksavat jo nyt 45 prosenttia valtion tuloverokertymästä.

Tilasto kertoo sen, että valtion tuloveroa alentamalla 54 prosenttia maksajista eli alle 25 000 euroa ansaitsevat eivät maksa tuloveroa valtiolle käytännössä lainkaan eli alennus ei heidän tulotasoaan edes paranna.

Jos verotuksella halutaan auttaa ihmisten toimeentuloa, niin pitäisikö silloin puhua niistä veroista, joita ihmiset maksavat.

Matti Vanhanen