”Det är ytterst viktigt för Finland att lyckas med sin utrikespolitik, då världen omkring är instabil.
Det behövs ett realistiskt tankesätt för att trygga finländarnas säkerhet och välfärd.”

Matti Vanhanen (61) är en av de mest erfarna nutida politikerna som deltagit både i beslutsfattandet och i det konkreta genomförandet av Finlands utrikespolitik. I tillägg till sin långa karriär som statsminister har han en lång och mångsidig erfarenhet av internationellt samarbete. Genom sina tal, blogginlägg och andra publikationer, inklusive två böcker, har han redan länge varit en aktiv deltagare i diskussionen om Finlands ställning och linje.

Matti Vanhanen är född den 4 november 1955 i Jyväskylä, Finland. Han var Finlands statsminister och ordförande för Centern i Finland under 2003-2010, samt riksdagsledamot under 1991-2010 och återigen från 2015 framåt. Under sin statsministerperiod var han också ordförande för Europeiska rådet, då Finland innehade EU:s ordförandeskap i 2006. Efter sin återkomst till riksdagen i 2015 har Matti Vanhanen fokuserat exklusivt på arbetet i riksdagens utrikesutskott. Sedan höst 2016 har han varit utskottets ordförande. Matti Vanhanen är Magister i samhällsvetenskaper och har tidigare arbetat som journalist.