Sote tuo paremman järjestelmän vanhustenhuoltoon

Vanhusten ja vammaisten hoidosta käydään äärimmäisen tärkeää keskustelua. Kunnat ovat vuosien mittaan ulkoistaneet noin 65 % vanhusten asumispalveluista ja ovat nyt kiinni näissä nykyisen kilpailuttamiskäytännön luomissa yhteistyösuhteissa.

Monet ovat aiheesta huolissaan siitä, miten julkinen valta pystyy seuraamaan ja kontrolloimaan yksityisten toimijoiden työtä. Mutta samalla monet voimakasta ääntä pitävät vastustavat uutta sote-lainsäädäntöä ja luovat mielikuvaa, että se olisi yksityistämässä palvelut. Sote toisi kuitenkin merkittävän parannuksen tilanteeseen. Yritän sen kuvata nyt mahdollisimman selkokielellä.

Nykyisessä järjestelmässä kunta kilpailuttaa yrityksiä ja valitsee niistä yhden, jonka tarjous on usein rahallisesti halvin veronmaksajille. Kunta sitten maksaa yksityiselle korvauksen ja valvoo yhdessä valtiollisten viranomaisten kanssa toimintaa. Kunta ohjaa vanhukset tähän palveluun – siinä ei paljoa asiakkaalla tai heidän omaisillaan ole sanansijaa. Kunta on päättänyt vanhuksen puolesta, mikä yritys toiminnan hoitaa.

Soten myötä järjestelmä vaihtuu. Maakunta leveämpine hartioineen ottaa vastuun palveluista. Se hyväksyy alueelleen ne yritykset ja kolmannen sektorin järjestöt, jotka täyttävät hoivalle asetetut kriteerit. Samalla maakunnan on itse myös ylläpidettävä omia palveluitaan – palvelutarjontaa ei saa jättää yksin yksityisten ja järjestöjen varaan. Hyväksymisen jälkeen yrityksillä ja järjestöillä on oikeus tuottaa palveluita, joista vanhukset/omaiset valitsevat. He ovat asiakkaita ja voivat myös siirtyä pois jos laatu ei tyydytä. Esimerkiksi nyt julkisuudessa paljon ollut yritys kokisi soten toteutuessa suurta hävikkiä asiakaskunnassaan. Pelko tästä panee palvelujen tuottajat kuuntelemaan asiakkaiden palautetta tarkasti. Lisäksi toimintaa valvottaisiin. Maakunnan oma palvelutuotanto, yksityiset ja järjestöt saisivat kaikki rahansa maakunnalta samojen perusteiden mukaan. Eli siirryttäisiin hintakilpailusta ohjattuun vapaaseen valintaan.

Nykyinen vanha lainsäädäntö ja kuntien kiihtyvä halu yksityistää palveluja on pysäytettävä ja siirrettävä palvelut maakunnan vastuulle. Kaikki puolueet näyttävät kunnissa ja kaupungeissa olleen tekemässä säästöpäätöksiä kilpailuttamalla yksityisiä yrityksiä hinnalla. Nyt on aika muuttaa järjestelmää asiakkaan ääntä paremmin kuuntelevaksi.

 

Matti Vanhanen