Puhe ilmastonmarssilla 20.10.2018

Matti Vanhanen
#NytOnPakko
Täytyy sanoa, että oli ilo olla marssilla. Aloitin politiikan nuorena ympäristöasioilla ja nyt voimme nähdä, että aihe koskee meitä kaikkia ja kaikki jakavat saman huolen. Mutta näemme myös sen, että emme ole menettäneet peliä, vaan johdonmukainen toiminta tuo tuloksia.
Suomen kasvihuonepäästöjen määrä kääntyi laskuun 15 vuotta sitten ensimmäisen hallitukseni aikana. Nyt päästöt ovat liki kolmanneksen alemmalla tasolla. Sama käänne saatiin silloin aikaan uusiutuvien energialähteiden käytössä ja niiden käyttö on kasvanut kolmanneksella. Vajaa kymmenen vuotta sitten toisessa hallituksessani tehtiin suuret päätökset tuulivoimarakentamisen vauhdittamisesta, biopolttoaineiden sekoittamisesta  bensaan ja dieseliin, kahdesta uudesta ydinvoimalaluvasta ja energiansäästöstä. Tuloksia syntyy päätöksillä ja vauhtia on nyt vielä lisättävä.
Tämä ilmastomarssi osuu hienoon hetkeen. Hallitus päätti eilen antaa eduskunnalle esitykset kivihiilen käytön lopettamisesta ja biopolttoaineille uusista yhä korkeammista sitovista tavoitteista. Myös turpeen verotusta kiristettiin. Nämä ovat pakkopäätöksiä. Tästä eduskunnan portailta näemme edessämme olevan haasteen. Helsingin kaltaisissa keskuksissa on vaikea päästä eroon hiilestä, öljystä ja maakaasusta. Korvaamiseen tarvitaan alkuvaiheessa erityisesti bioenergiaa. Hiiltä olisi sidottava myös rakennuksiin. Esitänkin, että betonin ja teräksen käyttö on talonrakennuksessa on puolitettava vuoteen 2025 mennessä ja korvattava puulla.
Metsien ja peltojen kyky sitoa hiiltä on yksi tärkeimmistä ratkaisuista. Keskusta ajaa merkittävää metsittämistä samalla kun maailman ehkä parasta kestävää metsätaloutta jatketaan ylisukupolvisella viisaudella. Ympäristöväen ja metsäalan on hyvä löytää toisensa. Hulluinta olisi, että nämä kaksi eniten luontoa rakastavaa ryhmää väärinymmärrysten takia ajautuisivat näin suuressa asiassa kiistaan.
Välttämätöntä on myös, että Suomi seuraavallakin vaalikaudella pitää ilmastokysymystä myös kansainvälisessä yhteistyössään kärkihankkeena.