Poliittinen lakko nostaa esille periaatteen puolustaa perustuslakia

Kun hallituksen esitys tulee eduskuntaan, sen käsittelyä ei ulkopuolisella painostuksella pysäytetä. Tämä koskee myös työmarkkinoiden sääntöjä koskevia lakihankkeita. Sellaista eduskuntaa emme toivottavasti näe, joka pysäyttää lakiehdotuksen käsittelyn ulkopuolisen lakon tms. painostuksen takia. Perustuslain määräys, joka antaa valtiovallan valtiopäiville kokoontuneelle eduskunnalle on valtavan velvoittava. Jos yksi eduskunta lipeäisi tästä määräyksestä ulkopuolisten hyväksi, synnyttäisi se vakavan ennakkotapauksen.

Tavallisesti työmarkkinoita koskevien hankkeiden kiistat on sovittu aiemmassa vaiheessa. Se on vaatinut sopimista, jossa kaikki ovat joustaneet ja on löydetty uusi etenemiskeino. Nyt tarvetta madaltaa työhönottoon liittyvää riskiä etenkin pk-yrityksillä ei ole kaikkialla otettu todesta, ja siksi kompromissitkään eivät ole olleet näemmä mahdollisia, vaikka hallitus on osoittanut merkittävää joustovalmiutta.

Olen perusluonteeltani sopimiseen pyrkivä, mutta myös realisti. Nyt arvioni on se, että tilanne on edennyt vaiheeseen, jossa hallituksen on annettava esityksensä eduskunnalle, joka käsittelee sen loppuun asti. Hallituksen ei pidä poliittisen lakon edessä taipua ellei vaihtoehtona ole nopeaa tällä vaalikaudella toteutettavissa olevaa muuta keinoa. Tällaista ei ole näkynyt. Eduskunnan käsittely on demokraattinen prosessi, mutta silloin se ei enää ole neuvotteluprosessi eduskunnan ja etujärjestöjen välillä. Etujärjestöt voivat ja saavat pyrkiä argumenteillaan vaikuttamaan eduskunnan valiokunnan jäseniin lakiehdotuksen tarpeesta ja sisällöstä. Lopulta äänestys salissa ratkaisee, miten laille käy. Mutta on hyvä tehdä pelisäännöt selviksi. Jos joku ajattelee, että eduskunnan päätöksentekoa vastaan asetettuun poliittiseen lakkoon vastattaisiin lopettamalla esittelyn käsittely, on hän väärässä. Poliittiseen lakkoon vastataan puolustamalla perustuslain ensimmäisiä pykäliä. Silloin asia muuttuu myös kansanedustajan kannalta periaatteelliseksi.

Itse lain sisällöstä pari sanaa. Ay-liikkeen puolelta vaihtoehdoksi on esitetty ensimmäisen vieraan työnpalkkauksen tukea. Minun kokemukseni on se, että potentiaalisimpia työpaikkojen lisääjiä ovat jo vakiintuneet työnantajayritykset eivätkä yksinyrittäjät. Yksinyrittäjän toiminnan liikevaihdon on ainakin kaksinkertaistuttava uudella työntekijällä ja siksi kynnys on korkea. Jos meillä olisi rahaa 100 miljoonaa, sillä voitaisiin tarjota 10 000 yritykselle vajaan tonnin tuki kuussa palkkaukseen, mutta jokainen näkee, että tämä olisi erittäin kallis ratkaisu ja vääristäisi yritysten välistä kilpailua varsinkin palvelualoilla paljon.

Hallituksen esitys ei ratkaise kaikkea, mutta se on yksi pala niistä uudistuksista, joilla on luotu edellytyksiä työllistämiselle. Niiden yhteisvaikutus lisää yrityksen omistajan rohkeutta ottaa riskiä ja laajentaa toimintaansa. Tulosta on tullut.

Matti Vanhanen