KOSMETIIKKA EI AUTA TALOUDESSA

Kesällä valtiovarainministeri esitteli budjettiehdotuksen. Sen mukaan tämän vuoden alijäämä olisi 3,9 miljardia euroa. Kun vuosi nyt on päässyt alkuun, on tänään hyväksytyn lisäbudjetin mukaan alijäämää kertymässä jo 5,1 miljardia euroa, jonka päälle on hyvä laskea se 1,9 miljardin tulo, joka nostetaan kertasuorituksena omaisuuden myynneistä ja ylimääräisinä osinkoina valtionyhtiöistä. Eli todellinen alijäämä on seitsemän miljardia -sama taso kuin hallituksen aloittaessa.

Silti hallitus sanoo, että se on tasapainottanut taloutta yli viiden miljardin päätöksillä.

Työttömyys kasvaa. Työttömyysturvamenoihin hallitus esittää lähes sata miljoonaa euroa lisää. Yrittäjyyden eli talouskasvun edistämiseksi hallitus esittää kosmeettisia muutoksia arvonlisäveroon ja yritysten sukupolvenvaihdoksiin. Kosmeettisuutta kuvaa se, että ehdotetut muutokset eivät hallituksen esityksen mukaan vaikuta valtion tuloihin lainkaan.

Sukupolvenvaihdoksista hallitus toteaa:

”Lisäksi hallitus esittää perintö- ja lahjaverolakiin sisältyviä maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että verolle myönnettävää maksuaikaa pidennettäisiin viidestä vuodesta seitsemään vuoteen. Maksuajan pidentäminen helpottaisi sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvan verokustannuksen rahoittamista ja vähentäisi samalla vaaraa siihen, että yrityksestä jouduttaisiin veron maksun rahoittamiseksi nostamaan yritystoiminnassa tarvittavia varoja.”

Hallitus on nostanut kolmessa vuodessa nimenomaan yritysten sukupolvenvaihdoksiin iskevää korkeinta lahjaveroa 13 prosentista 20 prosenttiin. Nyt tuo hallituksen viimeisin lause kertoo sen, että hallituskin ymmärtää veron syövän yrityksen investointikykyä. Mutta maksuaika ei ole mikään ratkaisu tähän, koska rasitteenahan vero säilyy. Lisäksi maksuaikaa voi saada vain sukupolvenvaihdoksen huojennuksen saajat. Ongelmallisimpia ovat tapaukset, jotka eivät saa huojennusta ja joutuvat maksamaan koko 20 prosentin summan ja heille ei maksuaikaa nytkään myönnetä.

Yrittäjyyden kohdalla ei riitä, että ollaan tekevinään jotain ja sitten ollaan tyytyväisiä, että päätöksiä on tehty.

Jos tuo työttömyyskorvauksiin lisättävä 90 miljoonaa olisikin yritysten omana pääomana, sillä voisi saada 300-400 miljoonan investoinnit, työtä ja talouskasvua. Kärki pitäisi saada käännettyä työttömyyden seurausten hoidosta yritysten riskinottokykyyn ja omaan pääomaan.