Kansallinen kunnia eheydestä ja menestyksestä

Katuhaastattelussa äänestäjä kertoi, että ”olemme kyllästyneet vasemmiston ja oikeiston politiikkaan, ja nyt on mahdollista nostaa esiin uusi voima –  keskusta”. Hän kannatti Ranskan presidentiksi Emmanuel Macronia.

Suomessa kotitaloudet nostivat viimeisessä mittauksessaan luottamuksensa tulevaisuuteen kaksinkertaiseksi vuoden takaisesta. Työllisyys on selvässä kasvussa, työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys laskevat, vienti on kasvanut alkuvuoden jopa 15 prosentin tahdilla ja tuotannon alkuvuoden kolmen prosentin kasvuvauhti ennakoi ennusteitakin parempaa vuotta.

Edellisen vaalikauden syöksylasku piti ensin katkaista. Nyt suunta on ylös.

Mutta politiikka on monimutkaisempaa. Äänestäjät vähensivät kunnallisvaaleissa luottamustaan hallitukseen, jonka aikana käänne on miltei väkisin väännetty todeksi.

Niin globalisaatiossa, tekniikan kehityksessä, aluerakenteiden murtumisessa, maailman eriarvoisuudessa ja turvattomuudessa sekä niistä kumpuavassa muuttoliikkeessä kuin kotimaisessa työttömyydessä on pelkoja nostattavia voimia. Tähän epävarmuuteen on kyettävä vastaamaan.

Ihmiset kaipaavat tervettä kansallista ylpeyttä, joka ei ole muilta pois. Tarvitsemmekin sellaisen kansallisen vision, joka voi koota kansalaiset. Mielestäni se liittyy kansalliseen eheyteen ja oman maan menestykseen osana avointa maailmaa. Sosiaalisen ja alueellisen eheyden tavoite haastaa lähes kaikki ne pelot, jotka liittyvät äsken mainittuihin voimiin.

Tultuani valittua presidenttiehdokkaaksi linjasin turvallisuutemme laajaksi perustaksi neljä pilaria: viisaan ulkopolitiikan, uskottavan puolustuksen, kansan eheyden ja taloutemme itsellisyyden. Olen yhä varmempi, että tämä kokonaisuus on oikeaan osuva.

Eheys ja talouden vahvuus liittyvät toisiinsa. Talouden suuren suunnan kääntämistä on seurattava toimia, joilla eriarvoisuus ja sen tunne vähenevät. Sipilän hallitus on selvästi puoliväliriihessään oivaltanut tämän. Taloudessa itsellisyyteen liittyy paitsi tasapainoinen julkinen talous, myös vahva omavaraisuus ruuan ja energian kohdalla. Meidän on huolehdittava siitä, että epävarmassa maailmassa meitä ei voida rahan tai perustarpeidemme kohdalla koskaan kiristää.

Uskon, että ihmiset ovat halukkaita jakamaan tämän tavoitteen. Tavoite on kyettävä viestimään hyvin ja osoittamaan, että hallituksemme kymmenet toimet johtavat tähän. Hyvinvointi, työpaikat ja alueellista tasapainoa luovat investoinnit lisääntyvät yrittäjyyden kautta. Suuri osa hallituksen päätöksistä, normien purusta ja kilpailukykysopimuksesta tähtäävät talouden piristymiseen. Että ne ihmiset, jotka haluavat ottaa riskiä yrittäjinä, uskaltavat tehdä sen ja saavat aikaan menestystä, josta koko yhteiskuntamme eheys hyötyy.

Kaikessa tässä olennaista on kyky yhteistyöhön. Palaan Ranskaan. Uskon, että Macron voittaa ja hänen on kyettävä kokoamaan yhteistyöhön voimia sekä oikealta että vasemmalta uudistaakseen Ranskaa. Ellei hän viidessä vuodessa onnistu, nostavat kansalaisten pelot lopulta ääriainekset lupauksineen valtaan.

Matti Vanhanen

 

Kolumni julkaistu alunperin Suomenmaassa 5.5.2017.