EU:n puolustusyhteistyölle uutta vauhtia

EU:n joulukuun huippukokouksen pääaiheena oli EU:n puolustusulottuvuuden kehittäminen. Aiheesta nousi kaksi asiaa mielestäni ylitse muiden. Ensimmäinen on unionin budjetista maksettavien puolustuksen tutkimusmäärärahojen tuntuva korottaminen vuodesta 2020 alkaen 500 miljoonaan euroon vuositasolla. Lähivuosina tähän tutkimukseen osoitetaan vain noin 25 miljoonaa euroa vuodessa. Toinen asia, josta odotetaan konkreettisia esityksiä on ns. rakenteellisen yhteistyön aloittaminen halukkaiden maiden kesken.

Olin aikanaan neuvottelemassa tätä rakenteellisen yhteistyön mahdollistamaa artiklaa perussopimukseen. Artikla antaa pienemmälle joukolle jäsenmaita mahdollisuuden tehdä aloitteen rakenteellisesta yhteistyöstä puolustuksen alalla. Käytännössä siis esim. muutama jäsenmaa ilmoittaisi halukkuudestaan perustaa yhteinen joukko-osasto, joka olisi toimintavalmiudessa kriisinhallinnan tehtäviin muutamassa päivässä.

Suomi voisi mielestäni ottaa aloitteen käsiinsä ja selvittää omat tarpeensa. Uskon, että esim. talviolosuhteiden taisteluvalmiuden parantamiseksi moni maa olisi halukas yhteistyöhön. Suomi voisi kerätä jäsenmaajoukon ja yhdessä tehtäisiin aloite, jossa sekä haettaisiin pitkäaikaista tutkimusmääräärahaa kylmien lumiolosuhteiden puolustustekniikan ja materiaalien kehittämiseksi ja sama joukko jäsenmaita kokoaisi joukkokokoonpanon tällaisten olosuhteiden varalta tehtäviin kriisinhallintaoperaatioihin.

Tällaisella aloitteella olisimme kehittämässä aktiivisesti unionin puolustusulottuvuutta ja saisimme suoraa hyötyä myös oman puolustuksemme kehittämiseen.

Saattaa hyvin olla, että USA:n presidentinvaalien ja Brexitin jälkeen juuri nyt eletään EU:n puolustusulottuvuuden kohdalla taitekohtaa. Euroopan tarve ottaa itse aiempaa suurempi vastuu tulevien aikojen puolustuskyvystään on ilmiselvä. Se ei tapahdu hetkessä vaan kyse on pitkästä “evoluution” kaltaisesta kehityksestä, kuten kirjassani Ulkopolitiikkaa kirjoitan. Kirjan saa ladattua ilmaisena tältä sivustolta.

Puhun tästä aloitteesta Ylen ykkösaamun haastattelussa, joka löytyy YLE Areenasta.