Aikooko oppositio tehdä itselleen välikysymyksen?

Vihoviimeinen asia, josta nykyeduskunnan oppositio voi mielestäni tehdä välikysymyksen Sipilän hallitukselle, liittyisi kunnallisiin palveluihin.
Kataisen hallituksen leikkaukset, joilla yritettiin tasapainottaa julkista taloutta, kohdistuivat erityisesti kuntien valtionosuuksiin. Vuoden 2015 rahassa nykyiset oppositiopuolueet leikkasivat kuntien peruspalveluista noin 1,5 miljardia euroa vuositasolla. Neljän vuoden jaksossa se tekisi yhteensä 6 miljardia euroa. Nämä leikkaukset kohdistuivat palvelutuotantoon, ja tällaisten leikkausten oloissa kunnat ovat joutuneet kilpailuttamaan palveluita. Jos vanhustenhuollossa on rahaa ja työntekijöitä liian vähän, vastausta ei kannata pyytää Sipilältä vaan katsoa oppositiopuolueiden palaverissa oman pöydän ympärille. Sipilän hallituksen leikkaukset kuntiin ovat jääneet indeksikorotusten jäädyttämiseen.
Toinen syy, miksi nykyopposition ainakaan vasemmistopuolueet ja vihreät eivät voi nykyhallitusta syyttää, on kilpailuttamismalli. Oppositio vastustaa sotea ja samalla siihen liittyvää järjestelmämuutosta suhteessa yksityisiin hoiva-alan yrityksiin. Kuohuttava Esperi Care –yrityksen palvelusopimus Kristiinan kaupungin kanssa on tehty vanhan mallin mukaan, jossa kunta kilpailuttaa yrityksiä ja valitsee vain yhden yrityksen, jonka hoitoon kunta ohjaa sen kautta tulevat kuntalaiset. Vanhuksella tai hänen omaisillaan ei ole tässä sanansijaa. Sote muuttaisi järjestelmää siten, että maakunnan ei tarvitse tehdä valintaa yksittäisten yritysten väliltä, vaan asiakas valitsee hoiva-alan yrityksen tai julkisen vanhustenhuollon. Maakunta ei maksa yritykselle mannaa vaan sen verran kuin vanhuspalvelun tuottaminen sen omana työnä maksaisi. Vanhuksen ja tämän omaisten mahdollisuus protestoida huonoa hoitoa äänestämällään jaloillaan ainakin teoriassa paranee. Enkä muuten usko, että bisneksestä tulee enää niin hyvää yksityisille, että siitä jää suuria summia voittoina. Kilpailulla on hyvä tapa kutistaa voittoja.
Kolmas syy, minkä takia en odota oppositiolta välikysymystä on vanhuspalvelun henkilömitoitus. Heidän hallituksensa ei halunnut tai pystynyt päättämään asiasta vaan lykkäsi päätöksenteon eteenpäin.

Matti Vanhanen