Afrikasta tulevaisuuden maanosa

 

Puhe 22.10.2016 Kokkolassa, Keskustanuorten liittokokouksessa:

Ei tarvitse olla ennustaja todetessaan, että Afrikka tulee hallitsemaan enemmän yhä enemmän alkaneen vuosisadan uutisointia ja politiikkaa. Afrikan väestönkasvu yhdistettynä ilmastonmuutokseen muodostaa yhtälön, josta syntyy koko maailmaa koskeva ongelma, ellemme kykene ajoissa toimimaan.

Suomen ulkopolitiikassa on viime vuodet vähän olosuhteiden pakosta alleviivattu lähialueiden ongelmia. Ne vievät huomion. On kuitenkin tärkeää, että kiinnostuksemme ulottuu huomattavasti laajemmalle kehityskysymyksiin, väestöpolitiikkaan, ilmastokysymyksiin ja ihmisoikeuksiin.

Afrikan väestön ennustetaan kasvavan nykyisestä miljardista 3-4 miljardiin tällä vuosisadalla. Monissa maissa alle 15-vuotiaat muodostavat puolet väestöstä ja väestönkasvu tulee olemaan vääjäämätöntä.

Eurooppa ei kykene toimimaan muuttoa harkitseville afrikkalaisille samanlaisena tulevaisuuden maana kuin Amerikka avautui 1800-luvun eurooppalaisille. Tuolloin yli 50 miljoonaa eurooppalaista muutti pääasiassa Yhdysvaltoihin, joka tarvitsi työvoimaa ja kykeni tarjoamaan mahdollisuuksia. Eurooppa ei ole tätä samaa tässä ajassa.

Ainoa keino välttää kaaosmainen kansainvaellus on käynnistää mittava maailmanlaajuinen yhteistyö investointien saamiseksi Afrikkaan. Afrikasta on itsestään tehtävä tulevaisuuden maanosa. Sillä on siihen kaikki edellytykset olemassa. Me tarvitsemme Euroopan, Amerikan ja Kiinan yrityselämältä globalisaatiota hyödyntäviä investointeja laajalla rintamalla Afrikkaan ja tätä tukemaan on kehitettävä tähän aikaan istuva Marshall-apu. Nimi tulee toisen maailmansodan jälkeen Euroopan jälleenrakentamiseksi saadusta avusta. Nyt tarvitaan samanlaista ponnistusta, jolla vivutetaan yksityiset investoinnit liikkeelle Afrikkaan.

Korostan eroa perinteiseen kehitysapuun. Kehitysavulla tai kiistelyllä sen viimeisistä kymmenenosaprosenteista ei todellakaan ratkaista Afrikan kehitystarpeita. Kehitysapu on välttämätön osa koko valtavaa työtä, mutta ollaksemme realisteja Afrikka tarvitsee miljoonien kehitysavun sijasta miljardien yksityisiä investointeja. Työ mitä teemme, täytyy olla vaikuttavaa ja valtaosan investoitavasta rahasta täytyy perustua tulevaisuuden tuotto-odotuksiin. Julkisella rahoituksella on vivuttava riskinottajan rooli.

Suomen roolia tässä työssä ei kannata liioitella. Emme ole ratkaiseva tekijä tässä, mutta liioin emme ole sivullisia. Suomessa ei kannata ajatella, että Afrikan ongelmat eivät koske meitä. Kyllä ne koskettavat. Ei ole sellaisia rajoja, jotka patoaisivat mahdollisen kansainvaelluksen vain muille alueille. Suomi tulisi saamaan siitä osansa. Siksi Suomen pitää yhtenä toimijana muiden joukossa pitää Afrikkaa esillä.