EU:n puolustusyhteistyölle uutta vauhtia

EU:n joulukuun huippukokouksen pääaiheena oli EU:n puolustusulottuvuuden kehittäminen. Aiheesta nousi kaksi asiaa mielestäni ylitse muiden. Ensimmäinen on unionin budjetista maksettavien puolustuksen tutkimusmäärärahojen tuntuva korottaminen vuodesta 2020 alkaen 500 miljoonaan euroon vuositasolla. Lähivuosina tähän tutkimukseen osoitetaan vain noin 25 miljoonaa euroa […]

Esittelypuheenvuoroni eduskunnassa Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 21.12.2016

Arvoisa puhemies, Turvallisuus- ja puolustuspoliittisella selontekomenettelyllä on vakiintunut asema Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeisenä poliittisen ohjauksen välineenä. Selonteoilla on tavoiteltu myös mahdollisimman laajan parlamentaarisen tuen varmistamista turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjauksille. Tälläkin kertaa ulkoasiainvaliokunnan lähtökohtana oli pyrkimys yksimielisen mietinnön laatimiseen, missä […]

Sata vuotta

Itsenäisyytemme juhlavuosi taitaa käytännössä alkaa ensi viikon itsenäisyyspäivästä ja huipentuu vuoden päästä tasan sataan vuoteen. Sadas vuosihan alkaisi vasta silloin ja ajoittuisi pääosin vuodelle 2018, mutta juhlavuotta tosiasiassa muistellaan jo etukäteen. Historiallisesti nyt alkaa jakso, jota mielestäni pitää seurata aina […]