Ei mikään YYA-konsultaatio

Venäjän virkamiestasolla esittämään neuvottelukutsuun kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti. Aloite neuvotteluihin on tähän mennessä julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan sisällöltään siksi epäselvä, että se tarjoaa Venäjälle mahdollisuuden hioa sisältöä saamansa palautteen perusteella. Epäselvää on jopa se, koskeeko kutsu kaikkia Nato-maita vai vain pienempää […]